Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 121v

Ystoria Bown de Hamtwn

121v

249

rac kyuaruot trallaỽt a|e dat  ̷ ̷+
maeth a|gellỽg dagreu ac ỽylaỽ.
ac yna kyuodi sebaot y vyny
a chymryt y mab a mynet o|e|gu  ̷ ̷+
dyaỽ y|r celerdy. ar hynny na+
chaf yr iarlles yn dyuot yn
vn o|r gwraged kyweiraf a|gỽis+
gocaf a|theckaf ry welsei neb
eiroet. a|thrỽy y llyt llit gouyn
boỽn y mab y sebaot a|wnaeth.
beth a ˄ovynny di imi o|r mab. mi
a|y lledeis megys y hercheist|i
ddoe ac a|rỽymeis linin am y
vynỽgyl ef. ac am vayn maỽr
ac a|y byryeis y|myỽn dỽfyr ma  ̷ ̷+
ỽr anodyfyn. kelwyd dỽyllỽr a
geny. Mi a baraf dy wligaỽ a|th
losgi ony rody ym y mab. Sef
a|wnaeth boỽn rac kyuaruot
gofut a|y datmaeth kyuodi o|e
lechua a|dyuot rac bron y vam.
llyma viui o·sit yt a|holych haỽl
nyt oes dim a|dylyych y|holi y|m
datmaeth. kymryt idi hithe y
mab a|galỽ deu varchaỽc attei
a rodi y mab yn eu|llaỽ ac erchi
udunt mynet ac ef y|r borthua
ac o cheynt neb a|y prynei y wer  ̷ ̷+
thu. ony|s keynt y|lad. ỽynt a|ger  ̷ ̷+
dyssant rocdun tu a|r borthua
a|r mab gantu ac yn y borthua
yd oed dromỽnt sef yỽ hynny
llog diruaỽr y meint a|honno a
oed laỽn o|sarasinieit kreulaỽn.

250

y sarasinieit a brynyssant y mab
yn drut nyt amgen yr y petwar  ̷ ̷
pỽys o eur coeth. a guedy prynu
y mab hỽyl a|dyrchafyssant a hỽ  ̷ ̷+
ylaỽ a wnaethant yny doethant
hyt yn egipt. ac yno gestỽg hỽyl
a|wnaethant a|bỽrỽ agoreu allan.
a|r mab heb orfowys yn ỽylyaỽ
na dyd na nos o achos agheu y
dat a hiraeth yn ol y wlat. ac yn|y
wlat honno yd oed brenhin ac
Ermin oed y enỽ a gỽr guynllỽyt
oedaỽc oed. a baraf hir oed arnaỽ
hyt ar gledyr y dỽyuron ac vn
verch oed idaỽ a iosian oed y|henỽ.
ac yr dechreu byt hyt yn|y hamser
hi ny bu a ellit y chyffelybu idi
o bryt a|llafyn a|haylder a diweir  ̷ ̷+
deb vegys y clywer rac llaỽ. ac
y|r brenhin hỽnnỽ yd anregỽyt
y mab. a|r brenhin a|fu lawen
ỽrth yr anrec a|gofyn y|r mab
drỽy ieithid o|ba|le pan hanoed
a|thygu y vahom y duỽ ef na wel  ̷ ̷+
sei eiroet nac o bell nac o agos
mab kyn|decet ac ef a|thygu o
chrettei y vahom na ellit y wa+
hanu y|ỽrthaỽ na|y estroni yr a
dywettei neb. arglỽyd heb y mab ~
o|loygyr pan hanỽyf|i a|iarll oed
vy|nhat a giỽn oed y enỽ ac a|las
yn wirion. a|minneu os duỽ a
ryd hoydyl imi yny vỽyf perch  ̷ ̷+
en march ac arueu mi a|dialaf