Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 121r

Ystoria Bown de Hamtwn

121r

247

ef edrych ychydic ar y|llaỽ deheu
a|ffan edrych ef a|glywei yn llys
a ry|fuassei llys y|dat y|saỽl ger  ̷ ̷+
deu a glodest a sarllach ar neith  ̷ ̷+
aỽr y vam ar ny|s clyỽssei kyn
no hynny y kyfelybrỽyd. Sef a
wnaeth y mab anryuedu yn vaỽr
beth oed hynny a|dywedut oi a|ar  ̷ ̷+
glỽyd nef truan a|beth yỽ hyn
vy mot|i doe yn vab iarll kyuoeth  ̷ ̷+
aỽc a hediỽ yn wugeil ỽyn ac eis  ̷ ̷+
soes mi a|af y holi tref y|nhat y|r
amheraỽdyr. a|chymryt wugeil  ̷ ̷+
ffon gadarn yn y laỽ a|cherdet tu
a|r llys a wnaeth ef. ac y|r porth y
doeth a|chywarch gwell y|r porth  ̷ ̷+
awr a|wnaeth ef ac adolỽyn idaỽ
y ellỽg y myỽn y ymwelet a|r am  ̷ ̷+
heraỽdyr a|e gedymdeithon. ac
anheilỽg uu gan y porthaỽr ym  ̷ ̷+
drodyon y mab a|dywedut a|wna  ̷ ̷+
eth drỽy dicyouein ffo ymdeith
herlot rubalt truant bychan ỽyti
a maỽr yỽ dy|druansayth a mab
y butein ỽyt. gwir a|geny dywedy
ti vy mot|i yn vab y butein. kel  ̷ ̷+
wyd a|dywedy ditheu am vy mot|i
yn druaỽnt neu yn rubalt. a|dyr  ̷ ̷+
chaf llaỽ ac a|y ffon y daraỽ ar war  ̷ ̷+
thaf y ben yny eheta y emennyd
yghylch y glusteu a|y ysgỽydeu.
a|cherdet racdaỽ a|wnaeth y mab
yn·y vyd y|ghynted y neuad rac
bronn yr amheraỽdyr a|e gedymdeithon

248

ac yn ehofyn ỽychyr gofyn y|r am  ̷ ̷+
heraỽdyr pỽy a royssei gennat ida
ef y|dodi y|dỽylaỽ am vynỽgyl y
wreic a|oed ar y neillaỽ neu o|e chus  ̷ ̷+
sanu kanys royssei ef. canys y vam
ef oed hi. a|chan·ys kymereist|i vy
mam i y dreis a llad vy|nhat o|e hach  ̷ ̷+
os hi. mi a|ỽnaf uot yn ediuar y|th
gallon di hynny etwa. taỽ herlot
ffol heb yr amheraỽdyr. Sef a|wna  ̷ ̷+
eth y mab yna llidyaỽ a sorri ac rac
llit tardu y gwaet drỽy y eneu a|e
dỽy·ffroen. ac eissoes dyrchauel y
ffon a wnaeth y mab a|dyrchaf llaỽ
ar benn yr amheraỽdyr a|e daraỽ
teirgweith ar y ben yny dygỽyd  ̷ ̷+
aỽd ynteu a|llewygu. Sef a|wnaeth
hithe y iarlles dodi llef uchel ac er  ̷ ̷+
chi dala y traytur. Sef a|wnaeth
rei o|r marchogyon kyuodi y vyny
a|thrỽy vn a|thrỽy arall diagk y mab
a ffo at y datmayth a|wnaeth. Sef
a|wnaeth sabot gouyn idaỽ pa ffo
a oed arnaỽ. o lad vy llystat heb
y mab. vy|galỽ yn herlot truaỽnt
a|wnaeth ac o achos hynny mi a
rodeis tri dyrnaỽt idaỽ ar y ben
ac o|m tebic i ny|s goruyd. Cam a
wnaethost heb·y sebaot a cherydus
ỽyt a|bei buassut ỽrth vy|ghygor|i
ny chyuaruydei a|thi na thrallaỽt
na gofit. ac ar hynt ef a|daỽ dy vam
di a hi a beir vy llad i neu vy|grogi.
Sef a|wnaeth y mab yna ofnocau