Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 117r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

117r

231

caeth ynn ryd. yr talu y|treth
honno. a|r llaỽenaf a|e talei a
elit* franc seint ynys. ac ody+
na y|gelỽit y|ỽlat honno fre+
inc. a chynn o|hynny galli o  ̷ ̷+
ed y henỽ. Sef yỽ dyall yr enỽ
franc ryd o geithiỽet pob ke+
nedyl. kanys ỽynt a|dylyant
vot yn bennaf. Ac odyna yd
aeth charlymaen y|r lle a|elỽir
graỽndỽfyr parth a leodin. ac
af* a|beris wneuthur yno en+
neint dogyn y ỽres heb gili+
aỽ yn dragyỽyd o geluydyt.
ac ar·dymer. ac eglỽys a ade+
ilassei y|r wynuydedic veir. a
addurnaỽd o neỽyd. o eur. ac
aryant. a dotrefyn eglỽyssa+
ỽl. a|pheri ysgriuennv yndi
ac ysgythru y|myỽn neuad
ar|y|pharỽydyd yn llythyr.
a|delỽeu eureit y|r ystoryaev
o|r henn dedyf oll. Ac ysgyth+
ru y|myỽn neuad idaỽ yntev
oed yno hynny oll. a dodi cỽb  ̷+
yl o|e hymladeu yn|yr yspaen.
a|r seith geluydyt gyt a hyn+
ny o enrydedus gyỽreinrỽyd.
GRamadec gyntaf a|ysgri+
vennỽyt. canys hi ysyd vam
y|keluydodeu. a hi a|dysc py sa+
ỽl ysyd o|lythyr. a|phy delỽ yd
ysgriuennir pob ymadraỽd.
a|rannv y sillafev a|vo yndaỽ.
a|thrỽy y|geluydyt honno y
dyeill y|lleodron yn|yr eglỽys

232

pỽyll yr ymadraỽd a darlleont. a|r
neb ny ỽyppo honno darllein yr ym+
adraỽd a|ỽnna. ac ny|s dyeill. me+
gys y|neb ny bo yr agorryat gan+
taỽ. ny ỽyr beth a vo yn|y llestyr a|r
clo arnaỽ yn dirgelv. Mussyc a
ysgythrỽyt yno ỽedy hynny. a
honno a|dysc keluydyt y|ganu.
a|thrỽydi y|teckeir gỽassanaeth
yr eglỽys. a hi a dysc y|r cantorry+
eit yr organ. ac ar ny ỽyppo honno
breuu a|ỽna val eidon. Y graddev
a|r pynckeu ny|s gỽybyd. namyn
val dyn a|tynno ar vemrỽm llinnyev
ỽrth linnyaỽdyr gyrgam. kynn agky+
ỽreinet a hynny yd|ellỽg yntev
y|lef. a|thrỽy honno y|dechymygỽyt
a|fu o|gerd delyn. a chrỽth. a|thim+
pan. a|phibev. ac nyt oes yndi
namyn pedeir llin. ac ỽyth don.
a|thrỽy y|rei hynny y dyellir y
petỽar nerth a|berthyn ar|gorff.
ac ỽyth obrỽy y|r eneit. a|e boned
o|e dechreu a|gaffat o|gyỽydolae+
theu egylyon. Dilechtit a|ys+
gythrỽyt y|neuad y|brenhin. a
honno a|dysc dyỽedut yr yma  ̷+
draỽd. a dosparth gỽir. a gev. ac
a|dysc amrysson o|r ymadraỽd.
a|e dyall o|byd yndaỽ tyỽyllỽch.
REthoric oed yno a honno a
dysc dyỽedut yr ymadraỽd yn
gyfyaỽn. ac yn llỽybreid. ac
yn gyfreithaỽl huaỽdyl. a|dos+
parthus vyd a|e gỽyppo. GEo+
metria ysgythrỽyt yno. a|honno