Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 115r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

115r

223

rac y ogysgaỽt. a chan dynnv
y|groen ar|y gnaỽt. am|y dỽy+
vronn. a dyỽedut val hynn.
gan dagreuoed cỽynuanus.
mal y datkanaỽd teodoric ỽedy
hynny. Arglỽyd iessu grist vab
duỽ. a mab y wennvededic veir
wyry. mi a gyuadefaa o|m holl
gallon. ac a gredaf dyuot yn
brynnỽr arnaf. a|r dyd diỽethaf
y kyuodaf o|r dayar. ac yn|y kna+
ỽt hỽnn yd edrychaf ar duỽ y*
iachỽadr* pob eneit. a their gỽe+
ith y|dyỽat yr ymadraỽd hỽn+
nỽ gan ymauel a|e gnaỽt yg
kylch y dỽyvronn. ac yna dodi
y|laỽ ar|y lygeit. a dyỽedut val
hynn. a|r llygeit hynn mi a|e+
drychaf arnaỽ. ac agori y ly+
geit a|oruc ac edrych ar|y|nef.
a|chroessi y|dỽy·vronn a|e holl
aelodev. a dyỽedut val hynn.
ysgaelus yỽ gennyf pob peth
dynaỽl bellach canys yr aỽr
honn y|gỽelaf|i peth ny ỽelas
llygeit. ny|s gỽerendeỽis clust+
ev. ny|s ysgynnaỽd yg|kallon
dyn y|peth a darparaỽd duỽ y|r
neb a|e karo ef. A|derchauel y
dỽylaỽ a oruc ef dros y|rei a
dygỽydassei o|e getymeithon
yn|y vrỽydr honno. a gỽediaỽ
gantunt val drostaỽ e|hun can
doethant y|alltuded y ỽrthlad
saracinnyeit. ac y gynnal dy
enỽ. a|th dedyf gristonogaỽl.

224

ac y dial dy waet. ac y|maent
yma yn gorỽed gỽedy eu llad o
saracinnyeit yn ymlad drossot
ti. a dylea yn drugaraỽc arglỽ+
yd mannev eu pechodev ỽynt.
a rydhaa eu heneitev y|ỽrth boe+
nev vffernn. ac anuon dy arche+
gylyon kyssegredic yn eu kylch
oc eu diffryt rac tyỽyllỽch. ac
eu dỽyn y|teyrnnas nef y gyt+
ỽledychu a|th verthyri di. val y
gỽledychy dithev y·gyt a|r mab
a|r tat. a|r yspryt glan. heb dranc
heb orffenn. amen. ac yn hynny
a theodoric yn ymadaỽc ac ef
yn|y gyffes. ar|y|ỽedi honno y
kerdaỽd eneit rolond o|e gorff.
ac y duc yr egylyon ef y orffỽys
tragyỽydaỽl. y lle ny byd na
thranc na gorffenn gyt a|r mer+
thyri val y haedoed. a|e gỽynaỽ
val hynn. Diwyllỽr y|temlev
kynydỽr kywdaoed. Medegin+
aeth diogel y ovityon gỽlat.
Gobeith yscolheigyon. amdiff+
yn morynyon. ymborth eissyỽe+
digyon. hael ỽrth bellynigyon.
Doeth o|bỽyll. ac o annyan.
phynnyaỽn yr ygneidaeth. Prud
o|gygor. Gỽann y vedỽl. Gỽra+
ỽl y weithret. Eglur y|yma  ̷ ̷+
draỽd. karedic gantaỽ bop d
dyn val pei braỽt idaỽ vei pob
cristyaỽn. ac yn ol y volyant
yntev pob tegỽch yn mar·cho+
gaeth. a phan yttoed eneit ro+