Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 101r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

101r

167

baỽp. ac edrych a|oruc ar|rolond
heb arbet o|e anryded. a dattot ỽr+
thaỽ chỽerỽỽed y|vedỽl val hynn.
Rolond tra syberỽ heb ef. pa
gynndared. a pha dryc·yspryt yssy
y|th gyffroi di val na ellych orffỽ+
ys. ac na|s gedey* y ereill. Seith
mlyned yr a·ỽr honn yd etteleist
holl ỽyr·da freinc yn|yr yspa·enn.
yn llauuryaỽ ryuelu yn ỽastat.
heb na hun gymhedraỽl na bỽyt
na diaỽt yn|y amser. na gỽaha+
nu ac yn haruev. na nos na dyd.
dielỽ yỽ gennyt eu heneit. ac
eu gỽaet. ac yny lanner dy gyn+
dared di. ni didory pa veint o|wyr+
da freinc a diuaer. a chyt boỽn. i.
llystat y ti. karyat tat a rodass+
ỽn i arnat ti. a gỽaeth no llystat*
llysuat* oedut ti ymi. val yd ym+
dan·gosseist|i yr aỽr honn. Os du+
ỽ hagen a|m kanhyatta i drach+
euen y dyuot attaỽch. yr hynn
na vynnut ti na delỽn. mi a dal+
af yt pỽyth yr hynt honn. Os
vy nienydyỽ. i. a|ỽneir. ti a|geffy e  ̷+
lynyon it y|th oes. ny lad y cledyf
yr gogyuadaỽ ac ef yny traỽer ac
ef heb·y rolond. Ac ouer yỽ begy+
thyaỽ y|neb ny throsso y vedỽl
byth yr bygỽth. Dos heb·y rol+
ond y|r neges y gorchymynnỽyt
itt vynet idi. yr honn yssyd dost
gennyf|i y orchymyn y|ỽr mor lỽf+
ỽr a|thi. ac na cheueis vy|hun
vynet idi. ac yna neur daroed

168

gỽneuthur cỽpyl o|r llythyryev
a|r negessev at varsli. ac ystyn  ̷+
nv a oruc charlymaen y llythy+
reu yna at ỽenỽlyd. ac val y
ryd y brenhin yn|y laỽ ys|dygỽy+
dant ỽyntev y|r llaỽr. a|e laỽ yn+
tev yn krynv. ac yn|y dercha+
uel y vynyd y doeth chỽys y bop
aelaỽt idaỽ o gyỽilyd y|vot mor
vygỽl a hynny. a phaỽb yn ad  ̷+
nabot arnaỽ hynny. ac yn|daro+
gan o gỽymp y llythyr y deuei
gỽymp a vei vỽy rac llaỽ. Ac
yna atteb a oruc gỽenỽlyd val
hynn. val y|molo yr hynt vyd y
hynny. ac ny|thebygaf|i vot ach+
aỽs yỽch y oualu. a|pharaỽt ỽyf
arglỽyd y vynet y|r neges honn.
cany ỽelaf allel di|trossi o|th ar+
uaeth. A chann dy gannyat ar+
glỽyd. llyma yt gannyat heb+
y charlymaen. a duỽ o|r nef a|rod+
ho yt hynt da lỽydannus*.  a
dyrchauel y|laỽ a oruc charlym+
aen a|e groessi. dyỽed val hynn
ỽrth varsli gyt ad ac a traetho
y llythyr. y|mae charlymaen
yn damunnaỽ dy iechyt rac
llaỽ. yr hynn a geffy os ti a|vyn+
ny gỽnneuthur aa* |edeỽeist.
dyuot yn|ol y freinc y gymryt
bedyd. a ffyd gatholic. a dangos
gỽrogaeth idaỽ. a dodi dy dỽy+
laỽ rỽg y dỽylaỽ yntev. a|ch+
ymryt hanner dy gyuoeth
y|gantaỽ o|e daly y·danaỽ. a ro+