Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 47 part i – page 6

Ystoria Dared

6

y|troyanussyon. ac ym·gynnullaỽ a|oru+
gant y·gyt. ychel·arỽ. patroclus. thelopo+
lemus. a diomidis. a gỽedy y|dynessau y ys+
partam kyureithaỽ a|orugant mynet y
dial eu sarhaet. ar ỽyr troia a|pharatoi
llu a llyges. Vrdaỽ a|orugant agamemnon
yn tyỽyssaỽc. ac yn amheraỽdyr ar|y|llu
anuon kennadeu aa|orugant ar hyt oll
groec yn* y|gynnullaỽ lluoed. a llygesseu.
ac erchi y|baỽp vot yn gyỽeir ac yn para+
ỽt ym|porthloed anchinen. val y|galleynt
odyno gychỽyn ygyt tu a|throya ỽrth
dial eu sarhaet ar ỽyr troia. a|gỽedy
gỽybot o gastor. a|pholux ry|dỽyn elen y
chỽaer y|dreis ysgynnu eu llogeu a|oru  ̷+
gant a|e herlit hyt yn troya. a|gỽedy go+
llỽg eu llog yn traeth lespea. diruaỽr ty+
mestyl a|doeth arnunt. ac ny|s ỽelat ỽy
byth ỽedy hynny. ac ef a|tebygỽyt yna
eu bot yn anvarỽolyon. kanys gỽyr les  ̷+
pea a aethant y|myỽn llogeu y|eu keissaỽ
hyt yn troya. a gỽedy na|s kaỽssant ỽy