Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 59

Brut y Brenhinoedd

59

neuedus deg mlyned ar|hugeint. a|r am+
ser hỽnnỽ yd oed ysaias profỽyt yg|ka+
erussalem. ac yn|yr un amser hỽnnỽ yd
adeilỽyt rufein y|gann y deu uroder.
Remus. a|romulus deudyd ac ỽythnos.
kynn kalann mei. ~ ~ ~
A  Gỽedy marỽ cuneda y|doeth riỽ+
allaỽn y uab yn|y ol yn|vrenhin.
ac yn oes y|gỽr hỽnnỽ y|bu glaỽ gỽaet
ac y bu uarỽ y|dynyon gann y kacỽn
hiryon yn|y llad trỽy y|glaỽ gỽaet. ac
yn ol riỽallaỽn y|doeth gorusc. ac yn ol h
hỽnnỽ Seissyll. ac yn ol hỽnnỽ y|doeth
Jago. uab gorusc y|nei yntev. ac yn ol
iago y|doeth kynnvarch uab seissyll.
ac yn ol kynnuarch y doeth goronỽy di+
gu. ac y|hỽnnỽ y|bu deu uab. porrex. a
feruex. a gỽedy marỽ eu tat y kyuodes
teruysc yrydunt am y urenhinaeth.
a cheissaỽ o|r porrex llad feruex o urat.
a gỽedy gỽybot hynny o|r feruex ffo