Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 18

Brut y Brenhinoedd

18

kerryc ar drein. ac velly y collynt eu
gỽaet a|e heneiteu. ac o|dianghei neb
o ryỽ damỽein tyghetuenaỽl hỽnnỽ.
y|bodynt ar y|d·ỽfyr ger y|llaỽ. ac velly
breid y|diaghei neb yn|dianaf o hỽnnỽ.
a gỽedy gỽybot o|ỽyr y castell bot eu h
harglỽyd yn llad eu gelynnyon yn|y
ỽed honno dyuot allan o|r castell a|ỽn+
aethant a gỽneuthur deudyblyc aer+
ua o·nadunt. a|daly y|brenhin. a|ỽna+
eth brutusa|e garcharu. kanys mỽy
les a|tebygei y dyuot o|e daly noc o|e
lad. ac yn|y ỽed honno y|treulyt y|nos
yny doeth y|dyd mal yd|oed amlỽc gỽe+
let yr aerua drom a|ỽnaethoedit. ac
yna llaỽenhav a|ỽnaeth brutusa|rannu
yr yspeil rỽg y|ỽyr. a|thra yttoedit yn
rannv yr yspeil y daethpỽyt a|r|bren  ̷+
hin yg|karchar. a|chladu y|calaned.
a gỽedy daruot hynny ym·gynnullaỽ
a|oruc brutus a|e lu ygyt gan diruaỽr