Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 16

Brut y Brenhinoedd

16

 y dyỽat ef nat yr edrych
 namyn dianc o creulaỽn gar+
char gỽyr tro ac erchi vdunt hỽyn+
teu dyuot ygyt ac ef hyt y|lle yd oed
antiogonus yn llechu gỽedy y dỽynn
ohonaỽ ef o garchar. brutus hyt yno
ac na allassei y|dỽyn bellach no hynny
rac pỽys yr heyrnn. a gỽedy adnabot
ef o vn o|r gỽylỽyr. galỽ a|wnaethant
attu y|gỽerssylleu. a hep bedrussaw my+
net ygyt ac ef hyt y|lle y|dyỽedassei a+
daỽ y|gytymdeith. a gỽedy eu dyuot h
hyt yno kyuodi a|oruc brutus a|e lu
yn aruaỽc vdunt a|e llad yn llỽyr. ac
odyna kerdet a|oruc parth ac at y|llu.
a rannu y|lu yn teir bydin a gorchymyn
y baỽp kerdet yn taỽel distaỽ. a chyrchv
o|baỽp o bop parth y|llu a hynny hep fr+
ỽst gann neb. ac na ladhei neb vn gỽr
yny helhei brutus hyt ym|pebyll y|bren+
hin. a|phan glyỽhỽyn y|goruu ef gỽnel+