Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 127

Brut y Brenhinoedd

127

euo yn urenhin. guedy y darffei ydaỽ
ef yn gyntaf. guasgaru guyr Ruuein
ac eu llad. y differei ynteu enys pry  ̷+
dein guedy hynny ac y hamdiffynei
rac estraỽn genedyl. a rac pob gorm  ̷+
es o|r a delhei idi. a guedy caffael o+
honaỽ eu duundeb ymlad a wnaeth
a bassianusa guedy y lad kymryt e
hun llywodraeth y teyrnas yn|y laỽ.
canys y fychteit yr dugassei sulyen
ganthaỽ. yr wnathoed idaỽ ef brat bas  ̷+
sianus. ewythyr braỽt y uam y bassianus
oed sulyen. a phan dyleynt y fychteit
canhorthỽyaỽ eu brenhin. nyt ef a
wnaethant ỽynteu namyn kymryt
guerth y gan caraỽn. a llad bassianus.
a sef a wnaeth guyr Ruuein ynuydu
heb ỽybot pỽy uei eu gelynyon pỽy
uei eu guyr e|hunein. ac adaỽ y
maes a fo. a guedy caffael o car  ̷+
aỽn y uudugolyaeth honno. y rodes
ynteu yn yr alban lle y|r fychteit y bres  ̷+