Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 126

Brut y Brenhinoedd

126

brenhynaeth enys prydein. a guedy tỽyllaỽ
o·honaỽ sened ruuein trỽy y ryỽ edewid  ̷+
yon tỽyllodrus hynny. a chaffael o·hon+
aỽ ynteu ganhyat. yr hyn yd oed yn|y geis  ̷+
syaỽ. ymchuelut a wnaeth parth ac enys
prydein. a|e negesseu ganthaỽ trỽy gedern+
yt scriuenneu a llythyreu agoret. ac inseil+
yeu sened Ruuein ỽrthunt. a guedy y dy  ̷+
uot enys prydein. kynnullaỽ h* amylder
a oruc o longeu. a galỽ attaỽ holl yeuengtit
enys prydein. a chylchynu y traetheu. a
guneuthur kynnỽryf maỽr yn|y holl
teruyneu. ac y·gyt a hynny. dỽyn kyrch+
eu mynych y|r enyssed yn|y chylch. ac eu
anreithaỽ ac eu llosgi. a distryỽ eu kestyll
a llad eu tir·diwyllodron. a thra ydoed
uelly paỽb o|r cribdeilwyr ereill a gyrchei
attaỽ. y ỽrhau ydaỽ. ac erbyn yspeit
uechan kymeeint oed y niuer. ac nat
oed haỽd y un tywyssaỽc ym·erbyn ac
ef na gỽrthỽynebu ydaỽ. ac ỽrth hynny
sef a wnaeth caraỽn ymdyrchauael yn
syberwyt. ac anuon a wnaeth ar y bryt+
annyeit y uenegi udunt bei gunelynt