Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 46 – page 124

Brut y Brenhinoedd

124

kyffredin ỽrth adeilat y mur hỽnnỽ o|r mor
pỽy gilid a|r mur hỽnnỽ a barhaỽs trỽy law  ̷+
er o amser ac eteliis yn uynych y ỽrth y
brytannyeit. a guedy na allỽs sulyen a uei
hỽy no hynny gynnal ryuel yn erbyn yr amheraỽdyr.
sef yd aeth hyt yn scythia. y geissyaỽ porth y
gan y fychteit y oresgyn y gyuoeth tracheuyn.
a guedy kynnullaỽ o·honaỽ holl yeuengtit a
deỽred y wlat honno. dyuot a wnaeth y enys
prydein. a llyghes diruaỽr y meint ganth+
aỽ. a guedy eu dyuot y|r tir. kyrchu am ben
caer Euraỽc a oruc a dechreu ymlad a|r
gaer. a guedy kerdet y chuedyl yn honny+
eit tros y teyrnas yd ymedewis y rann uỽy  ̷+
haf o|r brytannyeit o|r a oed y·gyt a|r am  ̷+
heraỽdyr. ac yd aethant ar sulyen. ac yr
hynny eissoes ny pheidỽys yr amheraỽdyr
a|e darpar namyn kynnullaỽ guyr Ruue  ̷+
in. a|r hynn a trigassei o|r brytannyeit y·gyt
ac ef. a chyrchu y lle yd oed sulyen ac ymlad
ac ef. ac yna eissoes pan oed gadarnhaf yr
ymlad y llas seuerus amheraỽdyr. a llaỽer
o|e wyr y·gyt ac ef. ac y brathỽyt sulyen yn
agheuaỽl. ac y cladỽt seuerus yg caer euraỽc.
a guyr Ruuein a gynheliis y dinas arnad+