Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 89

Brut y Brenhinoedd

89

yn tragywydaỽl gan ychwanegu yn
uaỽr o|tir a|dayar a noduaeu a rydit. Ac
ym plith y gweithredoed da hynny. y ter+
uynỽys lles uab Coel y uuched yg caer
gloeỽ ac yd aeth o|r byt hỽn y teyrnas duỽ
a|e corff a cladỽyt yg caer gloeỽ yn|yr eg+
lỽys benhaf yn|y dinas. Sef amser oed
hỽnnỽ. Un ulỽydyn ar|pymthec a|deugeint
a|chant gỽedy dyuodedigaeth crist  ym
bru yr arglỽydes ueir wyry. ~
AC gỽedy marỽ lles ac nat oed idaỽ un
mab a wledychei yn|y ol. y kyuodes teruysc
ng* y bryttanneit ac y gwanhaỽys arglỽ+
ydiaeth gwyr ruuein ar yr ynys prydein.
Sef a wnaeth gwyr ruuein. Anuon seuerus
senadỽr a dỽy leng o wyr aruaỽc gantaỽ y
 ymell ynys prydein. vrth arglỽydiaeth ruuein~
Ac gỽedy y dyuot yr ynys hon a bot ymlad+
eu ryda  yn uynych ar bryttanneit. Goresgyn
rann o|r ynys a oruc. A rann arall ny allỽys y
goresgyn namyn o uynych ymladeu y go+
 ei wynt heb peidaỽ yny diholes dros
deiuyr a brynnych hyt yr alban. A sulyen
yn tywyssaỽc arnadunt. Sef a|wnaeth y
diholedigyon. kynnull mỽyhaf a|gaỽssant