Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 77

Brut y Brenhinoedd

77

sei ulkassar amheraỽdyr ruuein. Ac a|e hur+
dassei yn arueu ac a|e dysgassei ym milỽ+
ryaeth. A chymeint uu caryat gwyr ru+
uein gan y gỽr hỽnnỽ. Ac y talei eu te+
yrnget udunt heb oruot y erchi nae ky+
mell. Ar amser hỽnnỽ y ganet iessu grist
holl gyuoeth o|r arglỽydes diweir ueir
wyry uendigeit. y gỽr a prynỽys y cris+
tonogyon yr creu y callon a oydynt rỽy+
medic o cadỽyneu dieuyl uffern. ~
AC gỽedy bot kynuelyn uab teneuan
deng mlyned yn urenin. y ganet deu
uab idaỽ. Ar hynaf a|elwit Gỽydyr. Ar i+
euhaf a|elwit. Gweiryd adar gweinidaỽc
ac gỽedy llenwi diwed y uuched o kyn+
uelyn. y gỽnaethpỽyt   ỽydyr yn urenin.
Ac y dechreuis atal teyrnget gwyr
ruuein. Ac yna y doeth gloyỽ amher+
aỽdyr ruuein. A  llu gantaỽ hyt yn y+
nys prydein y kymhell y teyrnget
dracheuyn. A thywyssaỽc y ymladeu
y gyt ac ef. Sef oed y eno lelius hamo
yr hỽn y gỽnai yr amheradyr* y holl
gyghor. Ac y doethant y porthcestyr yr
tir. Ac yna y dechreussant cayu pyrth y