Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 76

Brut y Brenhinoedd

76

uab beli. Ac y rodes pob un yỽ gilyd rodyon
maỽrweirthaỽc. Ac y bu ulkassar y gay+
af hỽnnỽ yn ynys. prydein. A phan deuth y
gwanhỽyn y kychwynnỽys parth a fre+
inc. Ac ym pen yspeit kynnullaỽ llu maỽr
a oruc ulkassar ac ar llu hỽnnỽ yd aeth tu
a|ruuein yn erbyn pompeius y gỽr a oed yn
lle amheradyr*. yn|yr amser hỽnnỽ yn daly
yn|y erbyn ynteu. A chany perthyn ar an
defnyd ni traethu o weithredoed gwyr ru+.
uein. yny bo ebryuedic* yr rei hynny yd
ymchoelỽn ar an traethaỽt nu|hunein
ac ym pen y seith mlyned gỽedy mynet
ulkassar o ynys. prydein. y bu uarỽ caswall+
aỽn uab beli. Ac y cladỽyt yg caer efra+
ỽc gan urenhinaỽl arỽylyant. ~
AC yn ol caswallaỽn y gỽnaethpỽyt
teneuan uab llud yn urenin. Canys
auarỽy ar athoed y ruuein gyt ac ulkas+
sar. A hỽnnỽ a traethỽys y teyrnas trỽ+
y hedỽch. Gỽr deỽr oed teneuan ac a|ga+
rei gadỽ gwironed a iaỽnder. ~
AC gỽedy marỽ teneuan y gỽnaeth+
pỽyt kynuelyn y uab ynteu yn urenin.
marchaỽc gỽych oed hỽnnỽ. Ac a uagas+