Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 75

Brut y Brenhinoedd

75

yd oed ulkassar. Ac estỽng rac y uron a dywe+
dut ỽrthaỽ ual hyn. llyma weithon amlỽc yỽ
bot yn digaỽn ry dieleist ti llit ar caswallaỽn.
Gỽna weithon trugared ac ef. Beth a uyn+
ny ti y gantaỽ ef amgen noc darestynge+
digaeth a|thalu teyrnget y ruueinyaỽl te+
ilygdaỽt o ynys prydein. Ac gỽedy na rodes atteb
idaỽ y dywaỽt auarỽy ỽrthaỽ ual hyn. Ti+
di ulkassar heb ef. Hyn a edeweis i yti Gwe+
dy goruydut ar casswallaỽn. teyrnget o ynys
prydein. llyma casswallaỽn. gwedy goruot ar+
naỽ. llyma ynys prydein. yn darestygedic yti trỽy
uy nerth i am canhorthỽy. Beth a dylyaf ui
y wneuthur ym blaen y ti. Nyt ef a|wnel duỽ
ymi. diodef daly caswallaỽn. Nae carcharu uy ar+
glỽyd i. Ac ynteu yn gỽneuthur iaỽn y mi. Am
y sarhaet ar wnathoed imi. Ednebyd di ulkas+
sar nat haỽd llad  caswallaỽn. A miui yn uyỽ. y
gỽr nyt kewilyd  genhyf rodi uy nerth idaỽ
ony bydy ti  ỽrth uyg kyghor i. Ac rac o+
uyn auarỽy. arafhau a oruc ulkassar a|th+
agnhouedu  a|chasswallaỽn. A chymryt teyrn+
get o ynys  prydein. pob blỽydyn o aryan lloy+
gyr. teir  mil o punhyeu. Ac yd aethant
yn gedy mdeithon ulkassar a|chaswallaỽn