Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 74

Brut y Brenhinoedd

74

ryuel megys oen. A chreulaỽn megys lleỽ
ar yr hedỽch. O wi a duỽeu nef a dayar
yr aỽrhon y mae ef ym gwediaỽ i. y
gỽr oed arglỽyd arnaf uinheu gynhyeu
yr aỽrhon y mae ef yn erchi ymi y tangn+
houedu ef trỽy darystygedigaeth ac ul+
kassar. y gỽr oed da gantaỽ kyn no hyn.
cael tangneued y gantaỽ. Ac ỽrth hynny ef
a dylyei medylyaỽ yn iaỽn ỽrth y gỽr trỽy
yr hỽn y cauas ef dỽyweith gỽrthlad am+
heraỽdyr ruuein. o|e teyrnas. A|e dỽyn idi y
trydeweith o|e anuod. Ac ỽrth hynny nyt
oed iaỽn dadleu a|miui yn gam. Can ge+
lleis gỽneuthur y saỽl wassanaeth hỽnnỽ.
Ac yr aỽrhon y gỽneuthum hỽn. Ac ỽrth
hynny anoethineb yỽ gỽneuthur sarha+
et yr neb y caffer y uudugolaeth trỽy+
daỽ yn wastat Cany  eill un tywyssaỽc
cael budugolaeth heb  y gwyr a ellyg+
ant eu gwaet yn ymla d drostaỽ. Ac
yr hynny eissoes mi a|e   tangnhoue+
daf ef ac ulkassar Can deryỽ  dial arnaỽ
ef yn digaỽn uy sarhaet i. pan ydiỽ
ef yn gwediaỽ uyn trugared  i. A chych+
wyn a oruc auarỽy gan urys  hyt y lle