Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 73

Brut y Brenhinoedd

73

mal y gellynt gỽneuthur aerua dirua+
ỽr o|gelynyon. Sef a oruc ulkassar Gossot
y lu yg kylch y mynyd y warchadỽ rac di+
anc neb odyno. Canys y uedỽl oed dares+
tỽng idaỽ trỽy newyn. yr hỽn ny allyssei
y kymell trỽy arueu ac ymlad. O anryf+
ed genedyl y bryttanneit a|gymhellassant
dỽy weith y gỽr hỽnnỽ ar fo yr hỽn ny
allỽys yr holl uyt gỽrthỽynebu idaỽ. Ac
wynteu yr aỽr hon yn fo rac hỽnnỽ. Ac
eissoes yn gỽrthỽynebu idaỽ yn ỽraỽl. Ac
yn paraỽt y diodef agheu dros eu gỽlat
ac ym penn yr eil dyd gỽedy gwarchae cas+
wallaỽn ym penn y mynyd hỽnnỽ. Ac nat
oed na bỽyt na diaỽt Ouynhau a|oruc rac
newyn bot yn dir idaỽ ymrodi yng carchar
ulkassar. Sef a wnaeth anuon at a+
uarỽy y erchi idaỽ y tangnouedu ac ul+
kassar rac colli teilygdaỽt y teyrnas
gỽedy darffei daly caswallaỽn. A mene+
gi a oruc idaỽ ket ryuelei ef ar talym ar
auarỽy yr y gospi. Na|mynnei ef eissoes
yr hynny y agheu ef. Ac gỽedy menegi
hynny y auarỽy. y dywaỽt ynteu nat o+
ed haỽd caru tywyssaỽc a|uyd gwar ar y