Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 7

Brut y Brenhinoedd

7

o·nadunt a fo yn gewilydus a|wnaeth pandrasus a gỽ+
yr groec y bob man o|r y tebygynt caffel dianc a
cheissaỽ mynet trỽy auon oed yno a|elwit accalon
ac yn keissaỽ bryssyaỽ trỽy yr auon y periglỽws ane+
irif o·nadunt a llawer a|uodassant a llawer a|ladei
wyr tro ar y tir. Ac yn|y wed honno gwneuthur deu+
dyblyc aerua o·nadunt. Ac gỽedy gwelet o an+
tigonus braỽt pandrasus urenhin groec hynny Dolu+
ryaỽ a oruc yn uỽy no meint a galỽ y rei foedic a+
ttaỽ a|e bydinaỽ a|chyrchu gwyr tro Canys clot+
uorach gantaỽ y lad gan gyrchu ac ymlad no+
gyt y uodi gan fo yn hagyr. Ac ymlad a|wna+
eth ef a|e uydin yn ỽychyr ac ny dygrynoes id+
aỽ hynny onyt ychydic Canys paraỽt oed wyr
tro yn wisgedic o arueu a gwyr groec diaraf
oedynt. Ac ỽrth hynny glewach oed wyr tro.
Ac yn|y wed honno ny orffỽyssassant oc eu llad
yny daruu eu distryỽ hayach. A daly antigonus
braỽt y brenin. Ac anacletus y gedymdeith ar uu+
dugolaeth a|gauas Brutus yna yn ỽraỽl. ~
AC yna gỽedy caffel o Brutus y uudugolaeth
honno Gossot a|wnaeth chwechant ma+
rchaỽc y myỽn kestyll assaracus a|e cadarnhau
o|r petheu a|uei reit ygyt a hynny A chyrchu
a|wnaeth ynteu ynyalỽch y diffeith aran arall