Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 38

Brut y Brenhinoedd

38

y ar uyng wastat detwydyt Canys mỽy poen yỽ
coffau kyuoeth wedy coller nogyt diodef ychen+
octit heb ordyfneit esmỽythder kyn no hynny.
Mỽy poen yỽ genhyf i yr aỽrhon Coffau uyg
kyuoeth am anryded yn yr amser hỽnnỽ yr h+
ỽn yd oed y saỽl can mil o uarchogyon yn kerdet
y gyt a mi pan uydỽn yn ymlad ar kestyll ar
dinassoed ac yn anreithaỽ uyg gelynon no di+
odef y poen ar yghenoctit a wnaeth y gwyr 
hyn y mi y rei a uydynt yna y dan uyn traet.
O wi a dỽyeu nef a dayar pa bryt y|daỽ yr amser
y gallỽyf ui y talu yn|y gỽrthỽyneb yr gwyr h+
yny. Och Cordeilla uyg caredic uerch i mor w+
ir yr ymadraỽd a dywedeisti Panyỽ ual y bei
uyg gallu am medyant am kyuoeth y carut ti
uiui ac ỽrth hynny tra uu uyng kyuoeth i a gallu
rodi rodyon Paỽb am carei ac nyt mi hagen a
geryt namyn uyn da. A phan gilyỽws y rei hyn+
ny y kilassant hỽynteu ac ỽrth hynny Pa fun+
ut y gallaf i rac kewilyd adolỽyn nerth y gen+
hyt ti ỽrth ry sorri o·honof ui yn gam ỽrthyt ti
am dy doethineb di a|th roddi y ỽr yn tremyged+
ic Gan tebygu uot yn waeth dy diwed di noc
un o|th chwioryd a thitheu yn well noc wynte+
u ac yn doethach. Ac y dan cỽynaỽ y truein yn|y