Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 248

Brut y Brenhinoedd

248

pan ymgyuauu* a bocus brenhin mydif. y gwant
hỽnnỽ a gleif ef yny oed agheuaỽl. Ac eissoes
gỽneuthur ford a oruc idaỽ trỽy uydin brenhin
mydif gan eu llad a|e bỽrỽ yny gyuaruu a|by+
din brenin. libia. Ac yna y gwasgarỽyt y gedym+
deithon ef. Ac ual kynt y doeth ef a rei o|e uy+
din a chorff betwyr at y dreic eureit. Ac yna
yd oed cỽynuan am y gỽr hỽnnỽ. pei keffit yn
amdiffyn yr eneideu. Ac yna y kymyrth hir+
glas nei betwyr trychan marchaỽc y gyt ac ef
a|chyrchu mal baed coet trỽy lawer o cỽn hyt y
lle y gwelei arỽydon brenin. mydif. heb d odbort
beth a gyuarffei ac ef. gan dial y ewythyr. Ac gỽe+
dy dyuot attaỽ. y kymyrth y brenin. y ar y uarch
o blith y uydin. A|e dỽyn lle yd oed corff betwyr
ac yno y dryllaỽ oll. Ac odyna gyrru grym ac
angerd yn|y gedymdeithon yny oed eu houyn
ar eu gelynyon. A gỽneuthur o|e dysc ef aerua 
trom onadunt. Ac yna ym parth gwyr ruuein.
Eithyr yr hyn ny ellir y rif o wyr ereill. y syrth+
ỽys Eliphant urenin. yr yspaen. Misipsa brenin.
babilon. A quintus miluius. A mar senadur o ruuein.
Ac y dygỽydỽys o parth y bryttanneit lodgar tyw+
saỽc bolỽyn. Hodlyn tywyssaỽc rỽyten. A chursa+
lem o caer geint. Gwallaỽc o amỽythic. uryen