Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 24

Brut y Brenhinoedd

24

a hỽnnỽ. Ac eissoes y kylchynws lluossogrỽyd
ef ac y llas turn ac o|e enỽ ef y gelwir y dinas
turon. Ac yna y doeth Corineus a their mil o
wyr aruaỽc yn diarỽybot yr freinc a gỽ+
neuthur aerua drom o·nadunt. A phan wel+
as y freinc hynny Ouynocau a wnaethant o
tebygu bot yn uỽy y llu noc yd oed a chym+
ryt eu fo a hymlit a oruc gwyr tro udunt
a|e llad a|e daly yny gaỽssant y uudugola+
eth a chet bei defnyd llewenyd y Brut o|r gor+
uot Eissoes tristau a oruc am ry lad turn y
nei a bot eu niuer beunyd yn lleihau a|e el+
ynyon yn amlau ac yn pedrus gantunt
pa diỽ y damweinei y uudugolaeth Sef y
cauas yn|y gynghor mynet y longeu gan g+
lot a goruot a llenwi eu llongeu a wnaeth+
ant o bob ryỽ da a golut a chan hyuryt 
wynt y doethant yr ynys oed adawedic
udunt trỽy dỽywaỽl wyrtheu y doethant
y porth totneis y tir ynys prydein. ~
AC yn yr amser hỽnnỽ y gelwit hi y
wen ynys a diffeith oed eithyr ychydic
o keỽri yn|y chyuandu* Tec oed y hansa+
ỽd hitheu o auoned tec a|choydyd amyl a
bỽystuileit gwyllt a bodlaỽn uuant yr