Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 20

Brut y Brenhinoedd

20

a menegi a wnaethant wynteu hynny yỽ
harglỽyd a thristau a oruc y brenhin a|chynu+
llaỽ llu maỽr y dial angheu y gennat arna+
dunt. Ac gỽedy clybot o Brutus hynny Cada+
rnhau y longeu a oruc a gossot yndunt y gỽr+
aged ar meibon ac ynteu ar gwyr oll a a+
ethant yn erbyn y brenhin a|e lu ac gỽedy by+
dinaỽ paỽb o bob parth ymlad a|wnaethant
yn drut ac yn galet ac gỽedy treulaỽ llaỽ*+
wer o|r dyd yn|y wed honno kewilydhau a
oruc Corineus hỽyret yd oedynt yn caffel y 
uudugolaeth ar y fichtyeit ac sef a wnaeth
Corineus kymryt y wyr e|hun a mynet ar neill
tu yn|y parth deheu yr ymlad a chyrchu y ely+
nyon yny aeth e hun yn|y perued ac ny orffỽys+
sỽys yny ytoedynt ar fo. Ac gỽedy colli y cle+
dyf y damweinws idaỽ caffel bỽyall deuuinyaỽc
ac a honno y gwahanei a|gyuarffei ac ef o
warthaf y penn hyt y traet a ryued oed gan
paỽb o|r a welei leỽder y gỽr dan ysgytweit
bỽyall deu uinyaỽc a gyrru fo ar y elynyon
gan dywedut ỽrthunt yn|y wed hon. Pa le
wyr llesc y foỽch chwi ymchoelỽch ac ymledỽch
a chorineus. Gwae chwi druein rac kewiled fo
rac un gỽr a chymerỽch yn lle didan caffel fo