Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 193

Brut y Brenhinoedd

193

Ac gỽedy llad Octa ac ossa dangos eu
keuyneu a|wnaeth y lleill ar ffo. ~
A chymeint o lewenyd a kymyrth y
brenin. Ac ual yd oed gynt heb allu
ymtreiglaỽ ar yr elor heb nerth dyny+
on. yna kyuodi a wnai e|hun yn|y eis+
ted heb canhorthỽy rac llewenyd me+
gys pei delhei iechyt idaỽ o cỽbyl. A|than
chwerthin dywedut a wnaeth ual hyn.
y bratwyr tỽyllwyr am gelwynt i
yn hanher marỽ vrth uym bot ar yr
elor yn claf. Gwir oed hynny heb ef.
Ac eissoes Gwell yỽ genhyf i uym
mot yn hanner marỽ gan oruot arnunt
hỽy. Nogyt uym mot yn iach gan or+
uot o·honunt hỽy arnaf ui Canys
gwerthuorussach yỽ merwi yn glot+
uaỽr gan anryded. No buchedocau yn
gewilydyus gan waratwyd. ~
AC gwedy goruot ar y saesson. Ny
pheidassant vy ual kynt ac eu tỽ+
yll. Namyn kyrchu yr alban. Ac yno ry+
uelu heb orffowys. Ac yna y mynas+
sei uthur pendragon eu herlit. Ac eissoes
ny|s gadỽys y wyrda idaỽ Canys mỽy uu
yr heint ar cleuyt arnaỽ gỽedy y uudu+