Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 162

Brut y Brenhinoedd

162

Canys cof yỽ genhyf y urat a|wnaeth ef
y dyd y doetham ygyt ar uessur tangnhe+
ued ac wynt a|thra yttoedet yn traethu
o|r tangnheued honno y bratawys ef y ni+
uer hỽnnỽ ac y lladassant ar kyllyll Tru+
gein wyr a phedwar canwyr o ieirll a|ba+
rỽneit a marchogyon urdaỽl heb dianc un.
Namyn miui uu|hun a geueis trossaỽl. Ac
a hỽnnỽ yd ymdiffereis ac y deuthum yn
uyỽ y ỽrthunt. A thra ydoed  eidol yn
dywedut hynny. yd oed Emreis yn annoc
y lu. Ac yn dodi y obeith yn duỽ. Ac yna
kyrchu y elynyon yn ỽychyr ac ymlad
dros eu gỽlat a gwir tref eu tat.
AC o|r parth arall yd oed hengist yn
dysgu y lu ynteu ac yn kerdet o uy+
din y gilyd gan eu hannoc. Ac Odyna
ymgyrchu a wnaethant ac gellỽng creu
a gwaet o bob parth yn didlaỽt. Ac
yna yd oed Emreis yn annoc y cristono+
gyon ef. Ac o|r parth arall yd oed hengist
yn annoc y pagannyeit ynteu. Ac yd
oed eidol yn ymgeis a|hengist ac ny|s ca+
uas yna Canys pan welas hengist gor+
uot ar y saesson ac eu plyngu* kymryt
eu ffo a wnaethant a chyrchu caer kynan