Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 15

Brut y Brenhinoedd

15

genhỽch mi a trigyaf gyt a chwi megys gỽys+
tyl yny uo paraỽt yỽch pop peth o|r a edewit yỽ+
ch. Ac gỽedy cadarnhau yr ammot y·rydunt
yd anuonet y bob porthua o|r a oed yng kylch
teruyneu groec y gynnull llongeu. Ac gỽe+
dy dỽyn y llongeu oll yr un lle. y lle·nwi a|w+
naethpỽyt udunt o bob peth o|r a uei reit ỽrth+
unt. A rodi y uorỽyn y Brutus. Ac y paỽb ar ne+
illtu yn herwyd y uoned a|e teilyngdaỽt eur ac
aryant a|thlysseu gwerthuaỽr yn ammyl. Ac
gỽedy daruot hynny y gellyngỽyt y brenhin
o|e garchar ac yd aeth gwyr tro yỽ llongeu
yn ryd o geithiwet gwyr groec. Ac odyna
y gossodet y uorỽyn yron a|elwit ignogen
gwreic Brutus yn|y kỽr oll* yr llong a|chỽyn+
uan ac ỽylaỽ a|gymyrth yndi am adaỽ
y chenedyl a|e gỽlat ac ny throes y llygeit
y ar y gỽlat yny gudywys y gweilgi y 
traeth. Ac yna yd oed Brutus yn|y didanu hi+
theu. Ac yr hynny ny thawei hitheu yny dy+
gỽydws kysgu arnei ac y·uelly y kerdassant
deudyd a nosweith ar gwynt yn eu hol. Ac
y doethant y ynys a|elwit leogocia ar ynys
honno oed diffeith gỽedy yr anreithaỽ o ge+
nedyl a elwit y piratus. Ac yna yd ellyngỽyt
try