Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 114

Brut y Brenhinoedd

114

drostunt a bot well gantunt dilyssu eu
teyrnget no hynny. Ac y gyt a hynny dy+
wedut uot yn iaỽnach udunt e|hunein
kymryt dysc ac aruer o ymlad mal y ge+
llynt amdiffyn y gỽraged a|e plant a|e
rydit no dodi y hymdiret yn wastat yg
gwyr ruuein. Ac gỽedy menegi y dysc hỽnnỽ
yr bryttanneit. Erchi a wnaethant kynu+
llaỽ ieuengtit ynys. prydein. a|e hymladwyr a|e
dỽyn lundein yn|y herbyn hỽy Canys yt+
toedynt hỽ* yn ymchoelut parth a ruuein. dra+
cheuyn. Ac gwedy eu dyuot yn llỽyr lun+
dein. y gorchymynỽyt y cuhelyn archescob
llundein pregethu udunt a menegi yr ym+
adrodyon yd oed wyr ruuein. yn|y adaỽ gantunt
AC megys hyn y dechre +[ yn dysc udunt.
uis yr archesgob ymadraỽd. Arglỽydi
heb ef kyt archer y mi pregethu y chwi. ys
mỽy ym kymhellir y ỽylaỽ nogyt dywedut
pregeth rac truanet genhyf yr ymdiuedi
a damweinỽys y chwi gwedy yspeilaỽ o uax+
en ynys. prydein. o|e marchogyon a|e hymladwyr
ac a dienghis o·honoch chwi pobyl aghyfrỽ+
ys yỽch ar ymlad namyn yn achubedic o di+
wyllaỽ dayar yn uỽy noc yn dysc ymlad.
A phan gigleu dyuot ych gelynyon am ych