Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 45 – page 110

Brut y Brenhinoedd

110

chi a oruc kynan idaỽ trỽy lythyreu kynnu+
llaỽ a uei wedỽ o uerchet dyledogyon ynys
prydein. y rodi y dyledogyon ynteu. Ac erchi he+
uyt idaỽ kynnull a gaffei o wraged gwe+
dỽ ereill a uei is eu breint ỽrth eu rodi yn
llydaỽ y gyfryỽ ac a dylyynt. Sef oed y du+
naỽt hỽnnỽ Braỽt y karadaỽc y gỽr a|dywet+
pỽyt uchot ac a doeth yn lle y uraỽt yn 
urenhin. A phennadurhaf oed yn ynys. prydein. Ca+
nys idaỽ y goresgynnassei uaxen tywysso+
gaeth y teyrnas er pan athoed o·heni hyt tra
uei ynteu yn gỽneuthur o·dieithyr y kyf+
reideu yg gỽladoed ereill. ~
AC gỽedy dyuot at dunaỽt y kennadỽ+
ri honno. uuudhau a wnaeth y hynny
ac anuon gwys a oruc dros y teyrnas y kyn+
nullaỽ y gỽraged hynny mal yd archydoed
Sef eiryf a|gynnullỽyt o uerchet dyledo+
gyon. un uil ar dec. Ac o wraged oed is eu
breint y am uerchet y tir diwyllodron
ar bileineit deugein mil. Ac erbyn dyfot
 y gynnulleitua honno lundein y ky+
 nnullỽyt a gaffat o longeu yng kylch
 traetheu ynys. prydein. ỽrth anuon y ni+
uer  hỽnnỽ y lydaỽ. A chet bei lawer o
wraged orei hynny a chwenychei uynet