Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 88r

Culhwch ac Olwen

88r

485

tỽrch trỽẏth uẏth nes kaffel anet
ac aethlem kẏfret ac awel wẏnt
oedẏnt. nẏ ellỽngỽẏt eiroet ar
mil nẏ|s lladỽẏnt. haỽd. kẏt. a ̷+
thur a|e gẏnẏdẏon ẏ helẏ tỽrch
trỽẏth gỽr kẏuoethaỽc ẏỽ. ac nẏ
daỽ genhẏt. Sef ẏỽ ẏr achaỽs.
dan uẏ llaỽ i ẏ mae ef. haỽd. kẏt.
Nẏ ellir hela tỽrch trỽẏth vẏth
nes kaffel bỽlch a|chẏuỽlch a sẏuỽ  ̷ ̷+
lch meibẏon kilẏd kẏuỽlch. ỽrẏon*
cledẏf diuỽlch. teir gorwen guen
eu teir ẏscỽẏt. Tri gouan guan
eu tri guaẏỽ. Tri benẏn bẏn eu
tri chledẏf. Glas. Glessic. Gleissat.
eu tri chi. Call. Cuall. Cauall. eu
tri meirch. Hỽẏr dẏdỽc. a drỽc
dẏdỽc. a llỽẏr dẏdỽc. eu teir gura  ̷ ̷+
ged. Och. ac aram. a diaspat. eu
teir gureichon. lluchet. a uẏnet.
ac eissẏwet eu teir merchet.
Drỽc. a|gwaeth. ac guaethaf
oll. eu teir morỽẏn. Y trẏ·wẏr
a ganant eu kẏrn. a|r rei ereill
oll a doant ẏ diaspedein. hẏt na
hanbỽẏllei neb pei dẏgỽẏdei ẏ
nef ar ẏ daẏar. haỽd. kẏt. Cle  ̷ ̷+
dẏf ỽrnach gaỽr nẏ ledir uẏth  ̷ ̷
namẏn ac ef. nẏ|ryd ef ẏ neb nac
ar werth nac ẏn rat nẏ ellẏ tith  ̷+
eu treis arnaỽ ef. Haỽd. Kẏt.
anhuned heb gẏscu nos a geffẏ
ẏn keissaỽ hẏnnẏ. ac nẏ|s keffẏ.
a|merch inheu nẏ|s keffẏ. Meirẏch
a gaffaf inheu a marchogaeth.
a|m harglỽẏd gar arthur a geiff
imi hẏnnẏ oll. a|th verch titheu
a gaffaf ui. a|th eneit a gollẏ titheu.

486

kerda nu ragot nẏ oruẏd arnat
na bỽẏt na dillat ẏ|merch i. Keis
hẏnnẏ. a|ffan gaffer hẏnnẏ vẏm
merch inheu a geffẏ.
K Erdet a orugant ỽẏ ẏ dẏd
hỽnnỽ educher. hẏnẏ vẏd
kaer uaen gẏmrỽt a|welasit uỽ+
ẏhaf ar keẏrẏd ẏ bẏt. Na·chaf
gỽr du mỽẏ no thrẏwẏr ẏ bẏt
hỽnn a welant ẏn dẏuot o|r gaer.
amkeudant ỽrthaỽ. Pan doẏ ti
ỽr. O|r gaer a welỽch chỽi ẏna.
Pieu ẏ gaer. Meredic a|wẏr ẏỽchi
nẏt oes ẏn|ẏ bẏt nẏ ỽẏppo pieu
ẏ gaer honn. rnach gaỽr pieu.
Pẏ uoes ẏssẏd ẏ osp a phellenhic
ẏ diskẏnnu ẏn|ẏ gaer honn. Ha
vnben duỽ a|ch notho. nẏ dodẏỽ
neb guestei eiroet o·heni a|e uẏỽ
ganthaỽ. nẏ edir neb idi namẏn
a|dẏccỽẏ ẏ gerd. Kẏrchu ẏ porth
a|orugant. amkaỽd gỽrhẏr gual  ̷ ̷+
staỽt ieithoet. a oes porthaỽr.
Oes a|titheu nẏ bo teu dẏ penn
pẏr ẏ kẏuerchẏ dẏ. agor  porth
nac agoraf pỽẏstẏr na|s agorẏ
ti. kẏllell a edẏỽ ẏm mỽẏt a
llẏnn ẏmual. ac amsathẏr ẏn
neuad vrnach namẏn ẏ ger  ̷ ̷+
daỽr a|dyccỽẏ ẏ gerd nẏt ago  ̷ ̷+
rir. amkaỽd kei. ẏ porthaỽr
ẏ mae kerd genhẏf i. Pa gerd
ẏssẏd genhẏt ti; ẏslipanỽr cle  ̷ ̷+
dẏueu goreu ẏn|ẏ bẏt ỽẏf ui.
Mi a af ẏ dẏwedut hẏnnẏ ẏ
vrnach gaỽr. ac a dẏgaf atteb
ẏt. Dẏuot a oruc ẏ porthaỽr
ẏ mẏỽn. Dẏwaỽt ỽrnach gaỽr