Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 87v

Culhwch ac Olwen

87v

483

dotter ẏn|ẏ dỽẏrein ẏndunt
 llẏn hẏt pan dẏffer ẏ|r golle  ̷ ̷+
win. nẏ rẏd ef o|e vod nẏ ellẏ
titheu ẏ treissaỽ. Haỽd. Kẏt.
ỻefrith a wennẏch rei; nẏt ar  ̷
llaeth kaffel lleurith ẏ baỽb nes
kaffel botheu rinnon rin bar  ̷+
uaỽc nẏ surha uẏth llẏn ẏndu  ̷+
nt. nẏ|s rẏd ef o|e uod ẏ neb nẏ
ellir treis arnaỽ. Haỽd. Kẏt.
Nẏt oes ẏn|ẏ byt crib a guell  ̷+
eu ẏ galler gỽrteith vẏ|g·uallt
ac ỽẏ rac ẏ|rẏnhet. namẏn ẏ
grib a|r guelleu ẏssẏd kẏfrỽg
deu ẏskẏuarn tỽrch trỽẏth mab
tared wledic; nẏ|s rẏd ef o|e uod
et cetera. haỽd. kẏt. Nẏ helir tỽrch trỽ  ̷ ̷+
ẏth hẏnẏ gaffer drutwẏn ke  ̷ ̷+
neu greit mab eri. haỽd. kẏt.
Nẏt oes ẏn|ẏ bẏt gẏnllẏuan
a dalhẏo arnaỽ; namẏn kẏn  ̷ ̷+
llẏuan cỽrs cant ewin. haỽd.
kẏt. Nẏt oes torch ẏn|ẏ bẏt
a dalhẏo ẏ gẏnllẏuan namẏn
torch canastẏr kanllaỽ. haỽd.
kẏt. Cadỽẏn kilẏd canhastẏr
ẏ dalẏ ẏ torch gẏt a|r gẏnllẏuan.
haỽd. kẏt. Nẏt oes ẏn|ẏ bẏt
kẏnẏd a|digonho kẏnẏdẏaeth
ar y ki hỽnnỽ onẏt mabon mab
modron. a|ducpỽẏt ẏn teir nos  ̷ ̷+
sic ẏ ỽrth ẏ vam. nẏ wẏs pẏ tu
ẏ mae na pheth yỽ ae bẏỽ ae
marỽ. haỽd. kẏt. Guẏn mẏg  ̷ ̷+
tỽn march guedỽ kẏfret a|thon
yỽ dan vabon ẏ hela tỽrch trỽ  ̷ ̷+
ẏth. nẏ|s rẏd ef o|e vod et cetera. haỽd.
kẏt. Nẏ cheffir mabon vẏth

484

nẏ wẏs pẏ tu ẏ mae nes kaffel
eidoel ẏ gar gẏsseuin mab aer.
kanẏs diuudẏaỽc uẏd ẏn|ẏ geis  ̷+
saỽ ẏ geuẏnderỽ ẏỽ. Haỽd. Kẏt.
Garsclit ỽẏdel penkẏnẏd iwer  ̷+
don ẏỽ. nẏ helir tỽrch trỽẏth uẏth
hebdaỽ. haỽd. kẏt. Kẏnllẏuan o
uarẏf dissull varchaỽc. canẏt oes
a dalhẏo ẏ deu geneu hẏnnẏ nam  ̷+
ẏn hi. ac nẏ ellir mỽẏnẏant a hi
o·nẏt ac ef ẏn vẏỽ ẏ tẏnnir o|e va  ̷ ̷+
rẏf. a|e gnithẏaỽ a chẏllellprenneu.
Nẏ at neb o|e vẏỽẏt gỽneuthẏr
hẏnnẏ idaỽ. nẏ mỽẏnha hitheu
ẏn uarỽ canẏs breu vẏd. haỽd.
kẏt. Nẏt oes kẏnẏd ẏn|ẏ bẏt
a dalhẏo ẏ deu geneu hẏnnẏ;
namẏn kẏnedẏr wẏllt mab
hettỽn clauẏrẏaỽc; guẏlltach
naỽ mod ẏỽ hỽnnỽ no|r gỽẏdlỽdẏn
guẏlltaf ẏn|ẏ mẏnẏd. nẏ cheffẏ
ti ef bẏth. a merch inheu nẏ|s
keffẏ. haỽd. kẏt. Nẏ heli* tỽrch
trỽẏth nes kaffel guẏnn mab
nud. a|r dodes duỽ arẏal dieuẏl
annỽuẏn ẏndaỽ rac rewinnẏaỽ
ẏ bressen nẏ hebcorir ef odẏno.
haỽd. kẏt. Nẏt oes uarch a
tẏckẏo ẏ wẏnn ẏ hela tỽrch trỽ  ̷ ̷+
ẏth; namẏn du march moro
oeruedaỽc. haỽd. kẏt. Nes dẏ+
uot guilenhin brenhin freinc
nẏ helir tỽrch trỽẏth uẏth heb  ̷ ̷+
daỽ. hagẏr ẏỽ idaỽ adaỽ ẏ|teẏr  ̷+
nas. ac nẏ daỽ uẏth ẏma. haỽd.
kẏt. Nẏ helir tỽrch trỽẏth vẏth
heb caffel mab alun dẏuet ell·ẏg  ̷+
ẏỽr da ẏỽ. haỽd. kẏt. Nẏ helir