Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 84v

Culhwch ac Olwen

84v

471

nos a naỽ dieu hẏd uẏdei hep
gẏscu. Cleuẏdaỽd kei nẏ allei
uedẏc ẏ waret. Budugal oed
kei. Kẏhẏt a|r prenn uchaf ẏ+
n|ẏ coet uẏdei pan uei da n
ganthaỽ. kẏnnedẏf arall oed
arnaỽ pan uei uỽẏaf ẏ glaỽ
dẏrnued uch ẏ laỽ ac arall
is ẏ laỽ ẏt uẏd ẏn sẏch ẏr hẏnn
a uei ẏn|ẏ laỽ rac meint ẏ an  ̷+
gerd. a|ffan uei uỽẏaf ẏ anwẏd
ar  gẏdẏmdeithon dẏskẏmon
vẏdei hẏnnẏ utunt ẏ gẏnneu
tan. Galỽ a oruc arthur ar ued  ̷+
wẏr ẏr hẏnn nẏt arsỽẏdỽẏs
bedwẏr ẏ neges ẏd elhei gei
idi. Sef a oed ar uedwẏr nẏt
oed neb kẏmrẏt ac ef ẏn ẏr
ẏnẏs honn namẏn arthur
a drẏch eil kibdar. a hẏnn
heuẏt kẏt bei un·llofẏaỽc
nẏt anwaẏdỽẏs tri aeruaỽc
kẏn noc ef ẏn un uaes ac ef.
Angerd arall oed arnaỽ un
archoll a uẏdei ẏn|ẏ waẏỽ.
a naỽ gỽrthwan. Galỽ o arth+
ur ar gẏndẏlic kẏuarwẏd
dos ti im ẏ|r neges honn ẏ+
gẏt a|r unben. Nẏd oed wa  ̷ ̷+
eth kẏuarwẏd ẏn|ẏ wlad.
nẏ rẏ|welei eiroet noc ẏn|
wlad e hun. Galỽ gỽrhẏr gỽas
gỽalstaỽt ieithoed. ẏr holl
ieithoed a ỽẏdat. Gỽalchmei
Galỽ gỽalchmei mab gỽẏar
canẏ deuth attref eiroet heb
ẏ neges ẏd elhei o|e cheissẏaỽ
goreu pedestẏr oed a goreu
marchaỽc. Nei ẏ arthur uab

472

ẏ chwaer a|ẏ gefẏnderỽ oed.
Galỽ o arthur ar uenỽ mab
teirgỽaed kanẏs o delhẏnt
ẏ wlat aghred mal ẏ gallei
ẏrru lleturith arnadunt hẏt
na|s gwelei neb vẏnt. ac vẏnt+
vẏ a|welẏnt paỽb. ~
M ẏnet a orugant hẏd pan
deuuant* ẏ uaestir maỽr
hẏnẏ uẏd kaer a|welẏnt mỽẏ+
haf ar keẏrẏt ẏ bẏt. kerdet
o·honu ẏ dẏt hỽnnỽ. Pan debẏ+
gẏnt vẏ eu bot ẏn gẏuagos
|r gaer nẏt oẏdẏnt nes no
chẏnt. Mal ẏ deuant eissỽẏs
ar un maes a hi. han·nẏ uẏd
dauates uaỽr a|welẏnt heb or
a|heb eithaf iti. a heusaỽr ẏn
cadỽ ẏ deueit ar benn gorsetua
A|ruchen o grỽẏn amdanaỽ.
A gauaelgi kẏdenaỽc ach ẏ laỽ.
noc amỽs naỽ gaẏaf oed mỽẏ.
Deuaỽt oet arnaỽ nẏ chollet
oen eiroet ganthaỽ anoethac*
llỽdỽn maỽr. Nẏd athoed kẏ+
weithẏd hebdaỽ eiroet nẏ wne+
lei ae anaf ae adoet arnei.
ẏ saỽl uarỽ brenn a|thỽẏmpath
a uei ar ẏ maẏs a loskei ẏ a+
nadẏl hẏt ẏ prid dilis. Amkaỽd
kei gỽrhẏr gỽalstaỽd ieithoed.
Dos ẏ gẏfrỽch a|r dẏn racco.
kei nẏt edeweis uẏnet namẏn
hẏd ẏd elhut titheu. doỽn ẏ·gẏt
ẏno. amkaỽd menỽ mab teir+
gỽaed. na uid amgeled genhỽch
mẏnet ẏno. Mi a ẏrraf lledrith
ar ẏ ki hẏd na wnel argẏwed
ẏ neb. Dẏuot a|wnaethont