Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 84r

Culhwch ac Olwen

84r

469

hettỽnn tal arẏant. Sawẏl penn
uchel. Gỽalchmei mab gỽẏar.
Gỽalhauet mab gỽẏar. Gỽrhẏr
gỽalstaỽd ieithoed ẏr holl ieith+
oed a|ỽẏdat. a|r kethtrỽm of+
feirad. Clust mab clustueinat
pei cladhet seith vrhẏt ẏn|
daẏar deng milltir a deugeint
ẏ clẏwei ẏ morgrugẏn ẏ bore
pan gẏchwhẏnnei ẏ|ar lỽth
Medẏr mab methredẏd a|ued+
rei ẏ drẏỽ ẏn eskeir oeruel ẏn
iwerdon trỽẏ ẏ dỽẏ goẏs ẏn  ̷ ̷
gẏthrẏmhet o gelli wic. 
Gỽiaỽn. llẏgat cath a|ladei ong+
ẏl ar lẏgat ẏ gỽẏdbedẏn heb
argẏwed ẏ|r llẏgat. Ol mab
olwẏd seith mlẏnet kẏn no|e
eni a ducpỽẏd moch ẏ dat. a|f+
fan drẏchauỽẏs ẏnteu ẏn ỽr
ẏd olreỽẏs ẏ moch. ac ẏ deuth
attref ac vẏnt ẏn seith ken  ̷ ̷+
uein. Bitỽini escob a|uendi  ̷ ̷+
gei uỽẏt a|llẏn ẏr mỽẏn merch+
et eurtẏrchogẏon ẏr ẏnẏs
honn. 
Y  am wenhỽẏuar penn
rianed ẏr ẏnẏs honn.
A gwenhỽẏach ẏ|chwaer. 
A Rathtẏen merch vnic|clememẏl
Kelemon merch kei. 
a|thangỽen. merch. weir dathar wenidaỽc.
Gỽen alarch. merch. kẏnwal canhỽch.
Eurneit merch clẏdno eidin.
Eneuaỽc merch uedwẏr. Enrẏ+
drec merch tutuathar. Gỽenwle+
dẏr merch waredur kẏruach.
Erduduẏl merch trẏffin. Eurol+
vẏn merch. Teleri

470

merch peul. Indec merch Arỽẏ
hir. Moruẏd merch urẏen reget
Gỽenlliant tec ẏ uorỽẏn uaỽr+
uredic. Creidylat merch llud
llaỽ ereint ẏ uorỽẏn uỽẏaf ẏ
maỽred a uu ẏn teir ẏnẏs prẏ+
dein a|e their rac·ẏnẏs. ac am
honno ẏ maẏ gỽẏthẏr mab
greidaỽl. a gỽẏnn mab nud ẏn
ẏmlad pob dẏỽ kalan mei uẏth
hẏt dytbraỽt. Ellẏlỽ merch
neol kẏn croc. a honno a uu
teir oes gvẏr ẏn uẏỽ. Essẏllt
vẏnwen. ac essẏllt uẏngul
arnadunt oll ẏ hassỽẏnỽẏs
kulỽch mab kilid. ẏ gẏuarỽs
A rthur a|dẏwaỽd ha unben
nẏ rẏ|giglef. i. eir·moet
ẏ uorỽẏn a dẏwedẏ di na|e rieni
Mi a ellẏnghaf genhadeu. o|e
cheissaỽ ẏn llawen. O|r nos hon+
no hẏt ẏ llall ẏm·penn ẏ llall
ẏ ulỽẏdẏn ẏ bu ẏ kenhadeu
ẏn krỽẏdraỽ. ẏmpen ẏ|ulỽẏd+
ẏn hẏnẏ uẏd kenhadeu arthur
heb gaffel dim. Dẏwaỽd ẏr
unben. Paỽb rẏ|gauas ẏ gẏ+
uarỽs. ac ẏd vẏf. i. ettwa ẏn
eissẏwet. Mẏnet a|wnaf. i.
a|th|ỽẏneb di a|dẏgaf. i. gen+
hẏf. Dẏwaỽd kei ha unben
rỽẏ ẏt wertheẏ arthur. Dẏ  ̷+
gẏrch ti genhẏm ni hẏd pan
dẏwettẏch ti nat oes hi ẏn|
bẏt. neu ninheu a|e caffom
nẏ|n hẏscarhaỽr a|thi. Kẏuodi
ẏna kei. angerd oed ar gei.
naỽ nos a naỽ diwarnaỽ* hẏt
ẏ anadẏl ẏ·dan dỽuẏr. Naỽ