Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 80r

Culhwch ac Olwen

80r

453

blỽẏdẏn hẏd na|thffei* dim ar+
naỽ. Marỽ ẏ urenhines. Sef
a wnai ẏ brenhin gẏrru gỽas
pob bore ẏ ẏdrẏch malkaỽn
a|dẏffei dim ar ẏ bed. Gỽallo+
cau a oruc ẏr athro ẏm·penn
ẏ seith ulỽẏdẏn ẏ rẏn* rẏ ad  ̷+
aỽsei ẏ|r urenhines. Diwar  ̷+
naỽd ẏn hẏlẏ ẏr* brenhin. dẏ  ̷+
gẏrchu ẏ gorfflan a oruc. gỽe  ̷ ̷+
led ẏ bed a|uẏnnei trỽ ẏt gaffei
wreicca. gwelet ẏ drẏssien a
oruc. ac mal ẏ gwelas mẏnet
a oruc ẏ brenhin ẏg|kẏghor kỽt
gaffei wreic. amkaỽd un o|r
kẏghorwẏr mi a ỽẏdỽn wreic| ̷
da it a|wedei. Sef ẏỽ honno
gwreic doget urenhin. kẏghor
uu ganthunt y chẏrchu. a
llad ẏ brenhin. a dỽẏn ẏ wreic
atref ganthu a orugant ac
un uerch a oed idi gẏd a hi.
a gwereskẏn tir ẏ brenhin
a|wnaethant. Dẏtgweith ẏd
aeth ẏ wreic·da allan ẏ orẏm  ̷+
deith ẏ deuth ẏ dẏ henwrach
a oed ẏn|ẏ dref heb dant ẏn|
fenn. amkaỽd ẏ urenhines.
ha wrach a dẏwedẏ di imi
ẏ peth a ouẏnnaf it ẏr dẏỽ.
kỽt ẏnt plant ẏ gỽr a|m rẏ|dẏ  ̷ ̷+
allas ẏg gordỽẏ. amkaỽd ẏ
wrach nẏd oes plant itaỽ.
amkaỽd ẏ urenhines gỽae
uinheu uẏn dẏuot ar anuab.
Dẏwaỽt ẏ wrach. Nẏt reit
iti hẏnnẏ. darogan ẏỽ itaỽ
kaffel ettiuet  o·honot ti ẏt
gaffo ef kanẏs rẏ|gaffo o arall.

454

Na wna tristit heuẏt un
mab ẏssẏd itaỽ. Mẏnet a oruc
ẏ wreic·da ẏn llawen atreff
ac amkaỽd hi vrth ẏ|chẏmmar
Pỽẏ ẏstẏr ẏỽ gennẏt ti kelu
dẏ blant ragof. i. amkaỽd ẏ
brenhin. a mineu nẏ|s kelaf
kennatau ẏ mab a orucpỽẏt.
a|e dẏuot ẏnteu ẏ|r llẏs. D+
wedut a oruc ẏ lẏsuam ỽrthaỽ
Gwreicca ẏssẏd da iti a mab.
a merch ẏssẏd imi gỽiỽ ẏ bob
gỽrda ẏn|ẏ bẏt. amkaỽd ẏ
mab nẏt oet ẏ mi etwa
wreicca. Dẏwaỽd hitheu.
Tẏghaf tẏghet it na lath*
dẏ ẏstlẏs vrth wreic hẏt
pan geffẏch olwen merch
ẏspadaden penkaỽr. lliuaỽ
a oruc ẏ mab a mẏnet a oruc
serch ẏ uorỽẏn ẏm pob aelaỽt
itaỽ kẏn nẏ|s rẏ|welhei eiroet.
amkaỽd ẏ dat vrthaỽ. Ha
uab pẏ liuẏ ti. P|drỽc ẏssẏd
arnat ti. uẏ llẏsuam rẏ|dẏg+
ỽẏs im na chaffỽẏf wreic
bẏth hẏt pan gaffỽẏf olwen
merch ẏspadaden penkaỽr.
Haỽd it kaffel u hẏnnẏ uab
heb ẏ tat vrthaỽ. Arthur
ẏssẏd geunderỽ it dos titheu
ar arthur ẏ diwẏn dẏ wallt
ac erchẏch hẏnnẏ idaỽ ẏn
gẏuarỽs it. Mẏnet a oruc
ẏ mab ar orỽẏd penlluchlỽẏt
pedwar gaẏaf gauẏl·gẏgỽng
carngragen. A frỽẏn eur
kẏmibiaỽc ẏn|˄y penn. ac ẏstro+
dur eu˄r anllaỽd ẏ·danaỽ. a