Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 72r

Geraint

72r

421

racko rat ẏ caffỽn vẏnt. a|r
uorỽẏn heuẏt ẏ|n medẏant
ẏ bẏd. Gwir ẏỽ hẏnnẏ heb hi
blin ẏỽ ẏ gỽr o ẏmhỽrd a|r
gwẏr gẏnheu dial dẏỽ arnaf
onẏ|s rẏbudẏaf heb hi. aa
aros gereint a oruc ẏ uorỽẏn
ẏnẏ uẏd ẏn agos iti. arglỽẏd
heb hi ponẏ chlẏwẏ di ẏmdidan
ẏ gwẏr racco ẏmdanat. beth
ẏỽ hẏnnẏ heb ef. dẏwedut ẏ+
rẏgthunt e hun ẏ maent ẏ
caffant hẏn o ẏspeil ẏn rat.
·rof a dẏỽ heb ef ẏs trẏm  ̷ ̷+
ach genẏf. i. noc a dẏweit
ẏ gwẏr na|theu di vrthẏf. i.
ac na bẏdẏ vrth uẏ ghyhor*.
arglỽẏd heb hi rac dẏ gaffel
ẏn diaruot ẏỽ genẏf. i. taỽ  ̷
bellach a hẏnnẏ nẏd amgeled
genẏf ẏ teu. ac ar hẏnnẏ es+
tỽg gwaeỽ a oruc un o|r march+
ogẏon a|chẏrchu gereint a
gossot arnaỽ ẏn frỽẏthlaỽn
dẏbẏgei ef. ac ẏscaẏlus ẏ
kẏmerth gereint ẏ gossot
a|e daraỽ heibẏaỽ a oruc. a|e
gẏrchu ẏnteu a gossot ar+
naỽ ẏn ẏ gẏmherued a|chann
hỽrd ẏ gỽr a|r march nẏ|thẏg+
ẏaỽd ẏ riuedi arueu nẏ
uẏd penn ẏ gwaeỽ allan a|th+
alẏm o|r paladẏr trỽẏaỽ*.  ac
ẏnẏ uẏd ẏnteu hẏd ẏ ureich
a|e baladẏr tros bedrein ẏ
uarch ẏ|r llaỽr. y deu uarch+
aỽc ereill a|doethant pob eil  ̷ ̷+
wers ac nẏ bu well eu kẏrch
vẏnt no|r llall. ẏ uorỽẏn ẏn
seuẏll ac ẏn edrẏch ar hẏnnẏ
goualus oed o|r lleill b parth
o dẏbẏgu briwaỽ gereint

422

ẏn ẏmhỽrd a|r gwẏr. ac o|r
parth arall o lewenẏd ẏ welet
ẏnteu ẏn goruot. Yna ẏ dis+
kẏnnaỽd gereint ac ẏ rỽẏ+
maỽd ẏ tri arueu ẏn|ẏ tri
chẏfrỽẏ ac a|frỽẏn·glẏmaỽd
ẏ meirch ẏ·gẏt ẏnẏ oed ẏna
seith meirch ẏ·gẏd gantha.
ac ẏskẏnnu ar ẏ uarch e hun
a oruc a gorchẏmẏn ẏ|uorỽẏn
gẏrru ẏ meirch ac nẏt gwell
im heb ef dẏwedut vrthẏt
ti no|thewi canẏ bẏdẏ vrth
uẏg|kẏghor. Bẏdaf arglỽẏd
hẏd ẏ gallỽẏf heb hi eithẏr
na allaf kelu ragot ẏ geireu
engiriaỽlchweru a glẏỽẏf
|th gẏueir arglỽẏd ẏ gan
estronaỽl giỽdaỽdoed a
gerdo diffeithỽc mal ẏ rei
hẏnnẏ. ẏ·rof a dẏỽ heb ef
nẏd amgeled gennẏf ẏ teu
a|thaỽ bellach mi a|wnaf ar+
glỽẏd hẏt ẏ gallỽẏf. a|cherdet
a oruc ẏ uorỽẏn rẏgthi a|r
meirch rac ẏ bron a|chadỽ ẏ
ragor a oruc ac o|r prẏsc gẏn+
neu a dẏwetpỽẏt vchot
rỽẏdir arucheldech gvastad+
lỽẏs erdrẏm a gerdassant.
ac ẏm pell ẏ vrthunt vẏnt
a welẏnt coet ac eithẏr gỽe+
let ẏr ẏmẏl nessaf attunt
nẏ welẏnt wed hẏnn·
nac ẏmẏl nac eithaf ẏ|coet.
ac vẏnt a|doethant par* a|r
coed. aẏn dẏuot o|coet
vẏnt a|welẏnt pẏmp march+
aỽc awẏdrut cadarnfer 
ar cadueirch cadarndeu  
eskẏrnbraf meswehẏn
froenuolldrud a docynder