Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 71r

Geraint

71r

417

ẏn hidleit ẏnẏ dẏgỽẏdassant
ar ẏ dỽẏ·uron ef. ac un o|r
petheu a|e deffrores* ef uu
hẏnnẏ ẏ·gẏt a|r ẏmadraỽd
a dẏwaỽt hi. kẏn no hẏnnẏ
a medỽl arall a|e kẏffroes
ẏnteu nat ẏr ẏmgeled ẏm  ̷ ̷+
danaỽ ef ẏ dẏwedassei hi
hẏnnẏ namẏn ẏr ẏstẏrẏaỽ
carẏat ar vr arall drostaỽ
ef. a dammỽẏnaỽ ẏscaua+
lỽch hepdaỽ ef. ac ar hẏnnẏ
sef a oruc gereint antag+
neuedu ẏn ẏ uedỽl a galỽ
ar ẏscuer a dẏuot hỽnnỽ
attaỽ. Par ẏn gyflẏm heb
ẏnteu kẏweiraỽ uy march
a|m arueu ac eu bot ẏn ba  ̷+
raỽd a chẏuot titheu heb ef
vrth enyt a gỽisc ẏmdanat
a|ffar gỽeirẏaỽ dẏ uarch a
dỽc ẏ wisc waethaf ar dẏ
helỽ gennẏt vrth uarchoga  ̷+
eth. a meuẏl ẏ mi heb ef o
dewẏ di ẏma ẏnẏ vẏpych
di a golleis i uẏ nerthoed ẏn
gẏn gỽplet ac ẏ dẏwedẏ di
ac ẏ·gẏt a hẏnnẏ o dyd kẏn
ẏscafalahet it ac ẏd oed dẏ
damunet. ẏ geissaỽ ẏ* geissaỽ*
ẏscaualỽch am ẏ neb ẏ med  ̷+
ẏlẏut ẏmdanaỽ. a|chẏuodi
a oruc hitheu a gỽiscaỽ ẏs+
caeluswisc ẏmdanei. N
vn. i hep hi dim o|th uedẏlẏeu
di arglỽẏd. N|s gỽẏbẏdẏ di
ẏr aỽron heb ef. ac ẏna ẏd
aeth gereint ẏ ẏmwelet ac
erbin. a vrda heb ef neges
ẏd vẏf ẏn mẏnet idi. ac
nẏt hẏspẏs gennẏf pa brẏt
ẏ deuaf dracheuẏn. a|ssẏnẏa

418

di heb ef vrda vrth dẏ gẏfoeth
ẏnẏ delỽẏf. i. dracheuẏn. Mi
a wnaf heb ef. ac eres ẏỽ gen+
hẏf mor deissẏueit ẏd|vẏt ẏn
mẏnet. a|ffỽẏ a gerda gẏd
a|thi vrth nat vẏt vr di ẏ
gerdet tir lloẏgẏr ẏn unic
Nẏ daỽ gẏt a|mẏui namẏn
un dẏn arall. Dẏỽ a|th gẏg+
horo nu mab heb·ẏr erbin a
llawer dẏn a|ẏ haỽl arnat
ẏn lloẏgẏr. ac ẏ|r lle ẏd oed
ẏ uarch ẏ doeth gereint. ac
ẏd oed ẏ uarch ẏn gẏweir o
arueu trỽm ẏstronaỽl gloẏỽ
ac erch* a oruc ẏnteu ẏ enẏt
ẏscẏnnu ar ẏ march a|cherdet
o|r blaen a|chẏmrẏd ragor
maỽr. ac ẏr a|welẏch ac ẏr
a glẏwẏch heb ef arnaf. i.
nat ẏmhoẏl di dracheuẏn
ac onẏ dẏwedaf i vrthẏt ti
na dẏweit ti un geir. heuẏt
a|cherdet racdunt a|orugant
ac nẏd ford digrafaf a|chẏuẏ+
nhedaf a beris ef ẏ cherded
namẏn ẏ ford diffeithaf a
diheuaf uod lladron ẏndi
a|herwẏr a bỽẏstuilet gwe+
nỽẏnic. a dẏuot ẏ|r brifford
a|ẏ chanlẏn a orugant a|choet
maỽr a|welẏnt ẏ vrthunt
a|ffarth a|r coed ẏ doethant
ac ẏn dẏuot o|r coed allan 
gvelẏnt petwar machaỽc*
aruaỽc ac ẏdrẏch a|orugant
arnunt. a dẏwedud a oruc
un o·honunt. llẏma le da
ẏni heb ef ẏ gymrẏt  deu
uarch racco a|r arueu a|r
wreic heuẏt. a hẏnnẏ a
gaffỽn ẏn segur ẏr ẏr un