Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 68r

Geraint

68r

405

iti arglỽẏdes. Oẏ a vr pa
le ẏd|ẏmordiwedaỽd ef a|thi
ẏn ẏ lle ẏd chỽareu ac ẏmrẏs+
son am lamẏsten ẏn|ẏ dref a
elwir ẏr|aỽron cayrdẏf. ac
nẏd oed gẏd ac ef o niuer gẏt
namẏn tri dẏn godlaỽd ac
atueilẏedic eu hansaỽd. Nẏd
amgen gỽr gwẏnllỽẏt go  ̷ ̷+
hen a gvreic oedaỽc a morỽẏn
ieuanc delediỽ. a hen dillat
atueiledic ẏmdanunt. ac o
ardelỽ caru ẏ uorỽẏn o ereint
ẏr ẏmẏraỽd ẏn|ẏ torneimeint
am y llamẏsten. a dẏwedud
uod ẏn well ẏ dẏlẏei ẏ uorỽ  ̷ ̷+
ẏn honno ẏ llam·ẏsten no|r uo  ̷+
rỽẏn ẏna a oed gẏd a|mẏui
ac am hẏnnẏ ẏmwan a oru  ̷ ̷+
gam. ac ual ẏ gvelẏ di arglỽ  ̷+
ẏdes ẏd edewis ef uẏui. a
vr heb hi pa brẏd ẏ tẏbẏgẏ
di dẏvot gereint ẏma. a·uorẏ
arglỽẏdes ẏ tẏbẏgaf. i. ẏ dẏ  ̷ ̷+
uot ef a|r uorỽẏn. ac ẏna ẏ
doeth arthur attaỽ a|chẏ  ̷+
uarch gvell a oruc ef ẏ arth  ̷+
ur. Dẏỽ a|rodo da it heb·ẏr
arthur. ac edrẏch hir hynt
a oruc arthur arnaỽ a bot
ẏn aruthẏr ganthaỽ ẏ welet
·uellẏ. ac ual tẏbẏeid ẏ ad+
nabot a gouẏn a oruc idaỽ.
Ae edern uab nud vẏt ti.
mi arglỽẏd heb ẏnteu gvedẏ
ry|gyhỽrd a mi diruaỽr ouut
a|gweliod annodef. a mẏne+
gi cỽbẏl o|e agherdet a oruc
ẏ arthur. Je heb·ẏr arthur
Jaỽn ẏỽ ẏ wenhỽẏuar uod
ẏn|drucaraỽc vrthẏt. vrth
a glẏwaf. i. ẏ drugared a

406

uẏnnẏch di arglỽẏd heb hi
mi a|e gwnaf ac ef. vrth uot
n gẏmeint gẏỽilid ẏ ti
arglỽẏd kẏhẏrdu gvartha+
ed a mẏui ac a|thẏ hun. llẏ+
na ẏssyd iaỽnaf am hẏnny
heb·ẏr arthur gadel mede  ̷+
ginẏeathu ẏ gỽr ẏnẏ vẏper
a uo bẏỽ. ac os bẏỽ uẏd g
gvnaed iaỽn ual ẏ|barnho
goreu gvẏr ẏ llẏs. a chẏm+
mer ueicheu ar hẏnnẏ. Os
marỽ uẏd ẏnteu gormod
uẏd agheu gvas kẏstal ac
edern ẏn sẏrhaed morỽẏn.
Da ẏỽ genẏf. i. hẏnnẏ heb·
gwenhỽẏuar. ac ẏna ẏd aeth
arthur ẏn oruodaỽc drostaỽ.
a|chradaỽc uab llẏr. a gwallaỽc
uab llennaỽc. ac owein uab
nud. a gvalchmei a digaỽn ẏ
am hẏnnẏ. ac ẏ peris arthur
galỽ morgan tud attaỽ penn
Medẏgon oed hỽnnỽ. kym+
mer attat edern uab nud a|f*
far gweirẏaỽ ẏstauell itaỽ.
a|ffar uedeginẏaeth idaỽ
ẏn gẏstal ac ẏ parut ẏ mi
bei behỽn urathedic. ac na
at neb ẏ ẏstauell ẏ aflonẏdu
arnaỽ. namẏn ti a|thisgẏb+
lon a|Medeginẏaetho. Mi
a|wnaf hẏnnẏ ẏn llawen
arglỽẏd heb·ẏ morgan tud.
ac ẏna ẏ dẏwaỽd ẏ distein
Pa le ẏ mae iaỽn arglỽẏd
gorchẏmẏn ẏ uorỽẏn.  wen+
hỽẏuar a|ẏ llaỽuorwẏnẏon heb
ẏnteu. a|r distein a|e gorchẏ+
mẏnhaỽd. [ Eu|chwedyl
vẏnt hẏd ẏna [ Tran  ̷ ̷+
noeth ẏ deuth gereint parth