Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 65v

Geraint

65v

395

ẏ gẏuoeth racdaỽ ef. Sef a oruc
ynteu rẏuelu arnaf. i. a|chẏn  ̷ ̷+
nẏdu cỽbẏl o|r a oed ẏ|m llaỽ.
A vrda heb·ẏ gereint a uenegẏ
di i mi pa dẏuotẏat uu un
ẏ marchaỽc a doeth ẏ|r dinas
gẏnheu a|r uarchoges a|r corr.
a|faham ẏ maẏ ẏ darpar a
weleis. i. ar gweirẏaỽ arueu.
Managaf heb ef. Darpar ẏỽ
·uorẏ ar chware ẏssẏt gan ẏ
iarll ieuanc. Nit amgen;
dodi  mẏỽn gweirglaỽd ẏs  ̷ ̷+
sẏd ẏno dỽẏ forchac ar ẏ dỽẏ
forch gỽeilging arẏant. a|lla  ̷ ̷+
mẏstaen a dodir ar ẏ weilging.
a|thỽrneimeint a uẏd am ẏ
llamẏstaen. a|r niuer a weleist
ti ẏn ẏ dref oll o wẏr a meirch
ac arueu a|daỽ ẏ|r tỽrneime  ̷ ̷+
int a|r wreic uỽẏhaf a garo
a|daỽ ẏ·gẏt a fob gỽr. ac nẏ
cheif ẏmwan am ẏ llamẏsta  ̷ ̷+
en ẏ gỽr nẏ bo gẏt ac ef ẏ wreic
uỽẏhaf a garo. a|r marchaỽc
a weleist ti a gauas ẏ llamẏsten
dỽẏ ulẏnet ac o|r keif ẏ drẏdet
ẏ hanuon a wneir itaỽ pob
blỽẏdẏn gwedẏ hẏnnẏ. ac nẏ
daỽ e hun ẏno. a marchaỽc
ẏ llamẏsten ẏ gelwir ẏ march  ̷+
aỽc o hẏn allan. A ỽr·da heb+
ẏ gereint maẏ dẏ gẏghor di
ẏ mi am ẏ marchaỽc hỽnnỽ
a|m sẏrhaet a geueis gan ẏ
corr ac a gauas morỽẏn ẏ m
wenhỽẏuar wreic arthur a
menegi ẏstẏr ẏ sẏrhaed a oruc
Gereint ẏ gỽr gwẏnllẏd.
Nẏt haỽd im allu roti kẏghor
it canẏt oes na gwreic na
morỽẏn ẏd ẏmardelwẏch o*

396

o·honei ẏd elut ẏ ẏmwan ac ef.
arueu a oed ẏ mi ẏna ẏ rei hẏnnẏ
a|gaffut. ac o bei well gennẏt
uẏ march i no|r teu dẏ hun. a
vrda heb ẏnteu dẏỽ a|dalo it
da digaỽn ẏỽ genhẏf i uẏ march
uẏ hun ẏd vẏf geneuin ac ef
a|th|arueu ditheu. a|ffonẏ edẏ
ditheu vrda ẏ mi ardelỽ o|r
uorỽẏn racco ẏssẏd uerch i|titheu
ẏn oet ẏ dẏt ẏ·uorẏ. ac o|r diag+
haf i o|r|tỽrneimant uẏg|kẏwir+
deb a|m careat a uẏd ar ẏ uorỽẏn
tra uỽẏf uẏỽ. onẏ dianghaf uinheu
kẏn diweiret uẏd ẏ uorỽẏn m
a|chẏnt. Miui heb ẏ gỽr gwyn  ̷+
llỽẏd a|wnaf hẏnnẏ ẏn llawen.
a|chanẏs ar ẏ metỽl hỽnnỽ ẏd ỽẏt
titheu ẏn trigẏaỽ. reit uyd it
pan uo dẏt auorẏ bot dẏ uarch
a|th arueu ẏn baraỽt. Canẏs
ẏna ẏ dẏt marchaỽc ẏ llamẏsten
gostec. Nẏt amgen erchi ẏ|r wreic
uỽẏhaf a gar kẏmrẏt ẏ llamẏsten
canẏs goreu ẏ gveda iti. a|thi
a|ẏ keueist med ef ẏr llẏned ac
ẏr dỽẏ. ac o|r bẏd a|ẏ gwarauunho
it hediỽ o gedernit mi a|ẏ ham  ̷ ̷+
diffẏnnaf it. ac am hẏnẏ heb ẏ
gỽr gwẏnllỽẏt ẏ maẏ reit ẏ
titheu uot ẏno pan uo dẏt. a
minheu ẏn tri a|uẏdỽn gẏt
a|thẏdi. ac ar hẏnnẏ trigaỽ a
orugant. ac ẏn  lle o|r nos ẏd
aethont ẏ gẏscu. a|chẏn ẏ dyt
kẏuodi a orugant a gviscaỽ
ẏmdanunt. a ffan oed dẏt.
ẏd oedẏnt ẏll petwar ar glaỽd
ẏ weirglaỽd ẏn seuẏll. ac ẏna
ẏd oẏd marchaỽc ẏ llamẏsten
ẏn dodi ẏr ostec ac ẏn erchi ẏ
orderch kẏrchu ẏ llamẏsten.