Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 5r

Y gainc gyntaf

5r

17

uẏ march ẏn da a dabre ac
ef ẏ|r ford a|dỽc uẏ ẏspardu  ̷+
neu gennẏt. ẏ gỽas a|ỽna  ̷+
eth hẏnnẏ. Dẏuot ẏ|r orssed
a|orugant ẏ eisted. nẏ bua  ̷+
nt haẏach o enkẏt ẏno ẏnẏ
ỽelẏnt ẏ uarchoges ẏn dẏ  ̷+
uot ẏr vn ford ac ẏn un an  ̷+
saỽd ac vn gerdet. Ha|ỽas
heb·ẏ pỽẏll mi a ỽelaf ẏ
uarchoges. moes uẏ ma  ̷+
rch. ẏskẏnnu a oruc pỽẏll
ar ẏ uarch. ac nẏt kẏnt ẏd
ẏskẏnn ef ar ẏ uarch noc
yd a hitheu hebdaỽ ef. troi
ẏn|ẏ hol a oruc ef a gadel ẏ
uarch drẏthẏll llamsachus
ẏ gerdet. ac ef a|debẏgei ar
yr eil neit neu ar ẏ trẏdẏd
ẏ gordiỽedei. nẏt oed nes
hagen idi no|chẏnt. Y uarch
a|gẏmhellaud o|r kerdet
mỽẏaf a|oed ganthaỽ. a
guelet a|ỽnaeth na thẏgẏ+
ei idaỽ ẏ hẏmlit. Yna ẏ|dẏ  ̷+
ỽot pỽẏll. a uorỽẏn heb
ef ẏr mỽẏn ẏ gỽr mỽẏhaf
a gerẏ arho ui. arhoaf ẏn
llaỽen heb hi ac oed llessa  ̷+
ch ẏ|r march pei ass|archut
ẏr meitẏn. Seỽẏll ac arhos
a|oruc ẏ uorỽẏn a gỽaret
ẏ rann a|dẏlẏei uot am
y|hỽẏneb o ỽisc ẏ phenn
ac attal ẏ golỽc arnaỽ a
dechreu ẏmdidan ac ef.

18

arglỽẏdes heb ef pan
doẏ di a|pha|gerdet ẏssẏd
arnat ti. kerdet ỽrth uẏ
negesseu heb hi a da ẏỽ
gennẏf dẏ ỽelet ti. cras+
saỽ ỽrthẏt ẏ gennf i heb
ef. ac ẏna medẏlẏaỽ a
ỽnaeth bot ẏn diuỽẏn
ganthaỽ prẏt a ỽelsei o
uorỽẏn eiroet a gỽreic ẏ
ỽrth ẏ ffrẏt hi. arglỽẏdes
heb ef a|dẏỽedẏ di ẏmi
dim o|th negesseu. Dẏ  ̷+
ỽedaf ẏrof a|duỽ heb hi.
Pennaf neges uu ẏmi
keissaỽ dẏ ỽelet ti. llẏna
heb ẏ pỽll ẏ|neges oreu
gennẏf i dẏ|dẏuot ti idi.
ac a|dẏỽedẏ di ẏmi pỽẏ
ỽẏt. Dẏỽedaf arglỽẏd
heb hi. Riannon uerch
heueẏd hen ỽẏf i a|m ro  ̷+
di ẏ|ỽr o|m|hanỽod ẏd|ẏdẏs
ac nẏ mẏnneis innheu
un gỽr a hẏnnẏ o|th gar  ̷+
ẏat ti. ac nẏ|s mẏnnaf
etỽa onẏt ti a|m gỽrthyt
ac e|ỽẏbot dẏ attep di am
hẏnnẏ e|deuthum i. Rof
i a|duỽ heb ẏnteu pỽyll
llẏna uẏ attep i iti. pei caf  ̷+
fỽn deỽis ar holl ỽraged
a morẏnnyon ẏ byt. ẏ mae
ti a deỽissỽn. Je heb hitheu
os hẏnnẏ a uẏnnẏ kẏn
uẏ rodi ẏ ỽr arall gỽna