Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 53v

Owain

53v

251

ẏn|ẏ parc eilun dẏn a|ẏ delỽ ac
val dala ofẏn racdaỽ a|orugant.
ac eissẏoes nessau a|orugant at  ̷ ̷+
taỽ a|ẏ deimlẏaỽ a|ẏ edrẏch ẏn
graff. Sef ẏ gỽelẏnt gỽẏtheu
ẏn llamu arnaỽ ac ẏnteu ẏn
kỽẏnaỽ ỽrth ẏr heul a|dẏfot a oruc
ẏ iarlles trachefẏn ẏ|r castell a
chẏmrẏt lloneit gorflỽch o|irẏeit
gỽerthwaỽr a|ẏ rodi ẏn llaỽ ẏ mo  ̷+
rỽẏn. dos heb hi a hỽn genhẏt
a dỽc ẏ march racko a|r dillat ge  ̷+
nhẏt a dot gẏr llaỽ ẏ|dẏn gẏn  ̷+
heuac ir efo a|r ireit hỽn. ef a
gẏuẏt gan ẏr ireit hỽn. a gỽẏ  ̷+
lẏa ditheu beth a ỽnel. a|r vorỽ  ̷+
ẏn a doeth racdi a chỽbẏl o|r ireit
a rodes arnaỽ. ac adaỽ ẏ march
a|r dillat gẏr ẏ laỽ a chilẏaỽ a
mẏnet ruthẏr ẏ ỽrthaỽ ac ẏm  ̷ ̷+
gudyaỽ a discỽẏl arnaỽ. ac ẏm  ̷
phen ry nhẏaỽd hi a|ẏ gỽelei ef
ẏn cossi ẏ vreicheu ac ẏn kẏfodi
ẏ vynẏd. ac ẏn edrẏch ar ẏ gnaỽt
a chẏmrẏt keỽilẏd ẏndaỽ e|hun
a|oruc mor hagẏr ẏ gỽelei ẏ delỽ
rẏ oed arnaỽ. ac arganfot a|oruc
ẏ march a|r|dillat ẏ ỽrthaỽ ac ẏm  ̷+
lithraỽ a|oruc hẏnẏ gafas ẏ|dill  ̷+
at. ac eu tẏnnu attaỽ o|r kẏfrỽẏ
ac eu gỽiscaỽ a|oruc ẏmdanaỽ ac
escẏnnu ar  march o abreid. ac
ẏna ẏmdangos a oruc ẏ vorỽẏn
idaỽ a|chfarch gỽell idaỽ a|oruc.
a llaỽen uu ẏnteu vrth ẏ vorỽẏn
gofẏn a|oruc efo ẏ|r vorỽẏn pa
dir oed hỽnnỽ a|ffa le. dioer heb
 vorỽẏn iarlles wedỽ pieu ẏ
castell raccoa ffan uu varỽ ẏ

252

harglỽẏd priaỽt efo a edeỽis genthi
dỽẏ iarllaeth a heno nẏt oes ar ẏ
helỽ namẏn ẏr vn|tẏ racco nẏ|s
rẏ|dẏcco iarll ieuanc ẏssẏd gẏmo  ̷ ̷+
daỽc idi am nat ai ẏn vreic idaỽ.
Truan ẏỽ hẏnnẏ heb·ẏr owein
a cherdet a|oruc owein a|r vorỽẏn
|r castell a discẏnnu a oruc hi a|
dỽẏn ef a|ỽnaeth ẏ vorỽẏn ẏ|r cas  ̷+
tell esmỽẏth. a|chẏnneu tan idaỽ
a|ẏ adaỽ ẏno a dẏfot a|oruc ẏ vorỽẏn
at ẏ iarlles a|rodi ẏ gorflỽch ẏn|
laỽ. Ha vorỽẏn heb ẏ iarlles mae
ẏr ireit oll neur golles arglỽẏdes
heb hi. Ha vorỽẏn heb ẏ iarlles
nẏt haỽd genhẏf i dẏ at·neirẏaỽ
di oed dirẏeit ẏ minheu treulaỽ
gỽerth seith ugein|punt o|irẏeit
gỽerthuaỽr ỽrth dẏn heb ỽẏbot
pỽẏ ẏỽ ac eissẏoes vorỽẏn gỽas  ̷+
sanaethẏa di efo ẏnẏ vo diwall
o gỽbẏl a hẏnnẏ a oruc ẏ vorỽẏn
ẏ wassanaethu ar fỽẏt a diaỽt
a|than a gỽelẏ ac enneint hẏnẏ
fu iach. a|r bleỽ a aeth ẏ ar owein
ẏn dorỽennu kenfo. Sef ẏ bu ẏn
hẏnnẏ trimis a|gỽẏnnach oed
ẏ gnaỽt ẏna no chẏnt. ac ar hẏn  ̷ ̷+
nẏ diwarnaỽt ẏ clẏwei owein
kẏnhỽrẏf ẏn|ẏ kastell ac arlỽẏ
maỽr a|dỽẏn arueu ẏ|mẏỽn. a
gofẏn a|oruc owein ẏ|r vorỽẏn pa
gẏnhỽrẏf ẏỽ hỽn heb ef. Ẏ iarll
a dẏỽedeis ẏtti heb hi ẏssẏd ẏn
dẏfot ỽrth ẏ castell ẏ geissẏaỽ di  ̷ ̷+
ua ẏ vreic hon a|llu maỽr ganth  ̷+
aỽ. ac ẏna gofẏn a oruc owein ẏ|r
vorỽẏn a|oes varch ac arueu ẏ|r
iarlles. oes heb ẏ vorỽẏn ẏ rei