Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 49v

Owain

49v

227

a rei gỽẏrd ac ẏmolchi a orugam
a mẏnet ẏ eiste ẏ|r bỽrd a|oruc ẏ
gỽrẏr gẏnheu. a minheu ẏn nes  ̷+
saf idaỽ a|r gỽraged is vẏ llaỽ
inheu eithẏr ẏ rei a oedẏnt ẏn
gỽassanaethu ac arẏant oed
ẏ bỽrd. a bliant oedẏnt ẏ lliei+
nẏeu ẏ bỽrt. ac Nẏt oed vn llestẏr
ẏn gỽassanaethu ẏ bỽrt namẏn
eur neu arẏant neu uuelẏn
an bỽẏt a doeth ẏn. a|diheu oed
ẏtti gei na weleis eirmoet ac
na|s kigleu bỽẏt na llẏn nẏ
welỽn ẏno ẏ gẏfrẏỽ eithẏr bot
ẏn well kẏweirdeb ẏ bỽẏt a|r
lln a|weleis ẏno noc ẏn lle ei  ̷+
rẏoet. a bỽẏta a orugam hẏt am
hanher bỽẏtta ac nẏ dẏwaỽt
na|r gỽr nac vn o|r morẏnnẏon
vn geir ỽrthẏf hẏt ẏna. a|ffan
uu debic gan ẏ gỽr bot ẏn well
genhẏf i ẏmdidan no bỽẏtta.
amoỽẏn a oruc a mi pa|rẏỽ ger  ̷+
det a|oed arnaf. a|ffa|rẏỽ wr oed  ̷+
ỽn. a dẏwedut a orugum inheu
bot ẏn vadỽs ẏm kaffel a ẏm  ̷+
didanei a mi. ac nac oed ẏn|
llẏs bei kẏmeint ac eu drẏcket
ẏmdidan·dẏnnẏon. Ha vnben
heb ẏ gỽr; ni a ẏmdidanem a
thi er meitin o·nẏ bei lesteir
ar dẏ wẏtta. ac weithon ni
a ẏmdidanỽn a|thi. ac ẏna ẏ
manegeis i y|r gỽr pỽẏ oedỽn
a|r kerdet a oed arnaf. a dẏwe  ̷+
dut vẏ mot ẏn keisaỽ a orffei
arnaf. neu vinheu a orffei ar+
naw ac ẏna edrẏch a oruc ẏ
gỽr a rnaf a|gowenu. a dẏwe  ̷ ̷+

228

dut ỽrthẏf. pei na thebẏccỽn dẏ  ̷+
fot gormod o ouut ẏtti o|ẏ venegi
ẏt mi a|e managỽn ẏt ẏr hẏn
a geissẏ a chẏmrẏt tristẏt a goue  ̷ ̷+
ileint ẏnof a ỽneuthum. ac adna  ̷+
bot a|oruc ẏ gỽr arnaf hẏnnẏ. a  ̷
dẏwedut ỽrthẏf. kanẏs gwell
genhẏt ti heb ef menegi ohonaf
i ẏtti dẏ afles no|th les mi a|e ma  ̷ ̷+
nagaf. Kỽsc ẏma heno heb ef. a
chẏfot ẏn vore ẏ uẏnẏd a|chẏmer
ẏ fford ẏ|dodỽẏt ar hẏt ẏ|dẏffrẏn
vchot hẏnẏ elẏch ẏ|r koet ẏ|dodh+
ỽẏt trỽẏdaỽ. ac ẏn rẏnaỽd ẏn|
koet ẏ kẏveruẏd gỽahanfford
a|thi ar ẏ tu deheu ẏt. a|cherda
ar hẏt honno hẏnẏ delẏch ẏ lan+
nerch vaỽr o vaes a gorssed ẏm  ̷
perued ẏ|llannerch a gỽr du maỽr
a welẏ ẏm|perued ẏr orssed nẏ
bo llei no deuỽr o wẏr ẏ bẏt hỽn.
ac vn troet ẏssẏd idaỽ. ac vn llẏ  ̷+
gat ẏg|gneỽillin ẏ|tal. a ffon ẏssẏd
idaỽ o haẏarn a diheu ẏỽ ẏtti nat
oes deuwr nẏ chaffo eu llẏth
ẏn|ẏ ffon. ac nẏt gỽr anhẏgar
efo. gỽr hagẏr ẏỽ ẏnteu. a choẏ  ̷+
dỽr ar ẏ koet hỽnnỽ ẏỽ. a thi
a welẏ Mil o aniueileit gỽẏllt
ẏn pori ẏn|ẏ gẏlch. a gouẏn idaỽ
ef fford ẏ vẏnet o|r lannerch. ac
ẏnteu a vẏd gỽrthgroch ỽrthẏt.
ac eissẏoes ef a venẏc fford ẏti
mal ẏ keffẏch ẏr hẏn a geissẏ.
a hir uu genhẏf i ẏ nos honno.
a|r bore drannoeth kẏfodi a oru  ̷+
gum a gỽiscaỽ ẏmdanaf ac es  ̷+
kẏnnu ar vẏ march a cherdet
a cherdet ragof ar hẏt ẏ|dẏffrẏn