Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 46r

Breuddwyd Macsen

46r

181

arẏaneit. ac ar ẏ lleithic kẏfar  ̷+
ỽẏneb ac ef ẏ|gỽelei deu vaccỽẏ
wineuon ieueinc ẏn gỽare gỽ  ̷+
ẏdbỽẏll. claỽr arẏant a|welei
|r ỽẏdbỽẏll. a|gỽerin eur arnei.
Gỽisc ẏ|maccỽẏeit oed pali purdu.
a ractaleu o rudeur ẏn kẏnhal
eu gỽallt. a|mein gỽerthuaỽr
llẏwẏchedic ẏndunt. rudem
a|gem pob eilwers ẏndunt ac
amherodron mein. Gỽintasseu
o|gordwal newẏd am eu traet.
a|llafneu o rudeur ẏn eu kaẏu.
ac ẏ|mon colofẏn ẏ neuad ẏ gỽe  ̷+
lei gỽr gỽẏnllỽẏt ẏn eisted ẏ
mẏỽn kadeir o ascỽrn eliphant.
a delỽ deu erẏr arnei o rudeur.
breichrỽẏfeu eur a|oed am ẏ vre  ̷+
icheu. a modrỽẏeu amhẏl am
y|dỽẏ·laỽ. a gordtorch eur am ẏ
vẏnỽgẏl. a ractal eur ẏn kẏnhal
ẏ wallt. ac ansaỽd erdrẏm arnaỽ.
Claỽr o eur a|gỽẏdbỽẏll rac ẏ vr  ̷+
on. a|llath|eur ẏn|y laỽ. a|llifeu dur.
ac ẏn torri gỽerin gỽẏdbỽẏll. a
morỽẏn a|welei ẏn eisted rac
ẏ vron ẏ|mẏỽn kadeir o rudeur. ̷
mỽẏ noc ẏd oed haỽd discỽẏl ar
ẏr heul pan uẏd teccaf; nẏt oed
haỽs disgỽẏl arnei hi rac ẏ thec  ̷+
cet. Crẏsseu o sidan gỽin a oed
am ẏ vorỽẏn. a|chaẏeu o rudeur
rac ẏ bron. a sỽrcot o pali eureit
ẏmdanei. ac ẏscin kẏfrẏỽ a|hi.
a|thaccet o rudeur ẏn|ẏ chẏnhal
ẏmdanei. a ractal o rud  ̷ ̷+  
eur am ẏ|phen. a rudem a gem
ẏn|ẏ ractal. a mein mererit pob
eilwers ac amherodron vein.
a gỽregis o rudeur ẏmdanei.

182

ac ẏn teccaf golỽc o dẏn o edrẏch
arnei. a|chẏfodi a|oruc ẏ vorỽẏn
racdaỽ o|r gadeir eur. a dodi a
wnaeth ẏnteu ẏ dỽẏ·laỽ am
vẏnỽgẏl ẏ vorỽẏn. ac eisted
a|wnaethant ell deu ẏn|ẏ gade+
ir eur. ac nẏt oed gẏfẏgach ẏ
gadeir udunt ell deu noc ẏ|r
vorỽẏn e|hun. a phan ẏttoed
ef a|e dỽẏ·laỽ am vẏnỽgẏl ẏ
vorỽẏn ac a|e rud ef ỽrth ẏ gr  ̷+
ud hitheu. Rac angerd ẏ|cỽn
ỽrth eu kẏnllẏfaneu. ac ẏscỽ+
ẏdeu ẏ tarẏaneu ẏn ẏm·gẏ+
gẏfaruot ẏ·gẏt. a pheleidẏr
|gỽaewar ẏn kẏflad. a gỽerẏ  ̷+
rat ẏ meirch ac eu pestẏlat;
Deffroi a|wnaeth ẏr amhera+
ỽdẏr. a|phan deffroes ~
Hoedẏl nac einoes na bẏwẏt
nẏt oed idaỽ am ẏ vorỽẏn
rẏ|welsei trỽẏ ẏ hun. kẏgỽn
vn ascỽrn ẏndaỽ na mẏnews
vn ewin anoethach lle a wei
uỽy no hỽnnỽ nẏt oed nẏ bei
gẏflaỽn o|garẏat ẏ vorỽẏn.
ac ẏna ẏ|dẏwaỽt ẏ teulu ỽrth+
aỽ. arglỽẏd heb ỽẏnt neut
ẏttiỽ dros amser it kẏmrẏt
dẏ uỽẏt. ac ẏna ẏd escẏnnỽẏs
ẏr amheraỽdẏr ar ẏ palfre
ẏn tristaf gỽr a|welsei dẏn
eiroet. ac ẏ kerdỽẏs ẏ·rẏgth ̷+
aỽ a rufein. ac vellẏ ẏ bu ẏr
ỽẏthnos ar ẏ hẏt. Pan elhei
ẏ teulu ẏ ẏfet ẏ gỽin a|r med
o|r eurlestri. nẏ|s aei ef ẏ·gẏt
a neb o·nadunt ỽẏ. Pan elhỽ+
ẏnt ẏ|warandaỽ kerdeu a
didanỽch nẏt aei ef ·gẏt ac