Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 44v

Peredur

44v

175

a|r llall a dodei aỽr ẏn vn wed  ̷
a phe bẏdẏnt gỽẏr. Sef a|wna  ̷+
eth ẏnteu digẏaỽ a chẏmrẏt
ẏ werin ẏn|ẏ arfet a|thaflu ẏ
claỽr ẏ|r llẏn. a|phan ẏttoed
uellẏ. nachaf ẏ vorỽẏn du ẏn
dẏuot ẏ mẏỽn. Nẏ bo graessaỽ
duỽ ỽrthẏt. Mẏnẏchach it wne  ̷+
uthur drỽc no da. Beth a holẏ
di imi ẏ vorỽẏn du. Colledeu
ohonot ẏr amherodres o|e chlaỽr
ac nẏ mẏnnei hẏnnẏ ẏr ẏ am  ̷+
herodraeth. Oed wed ẏ keffit  ̷ ̷
ẏ claỽr. oed bei elhut ẏ gaer  ̷
ẏsbidinongẏl. Mae ẏno ỽr du
ẏn diffeithaỽ llawer o gẏfoeth
ẏr amherodres. a llad honno.
ti a gaffut y claỽr. ac ot eẏ ti ẏ  ̷+
no; nẏ doẏ ẏn vẏỽ trachefẏn.
a vẏdẏ ti gẏfarwẏd imi ẏno.
Mi a uanagaf fford it ẏno. Ef
a deuth hẏt ẏg kaer ẏsbidinon  ̷+
gẏl. ac a ẏmladaỽd a|r gỽr du.
a|r gỽr du a erchis naỽd ẏ peredur.
Mi a rodaf naỽd it par vot ẏ claỽr
ẏn ẏ lle ẏd oed pan deuthum i
|r neuad. ac ẏna ẏ doeth ẏ vorỽ  ̷ ̷+
ẏn du. emelltith duỽ it ẏn lle  ̷
dẏ lafur am adaỽ ẏr ormes ẏn
uẏỽ ẏssẏd ẏn diffeithaỽ kẏfoeth
ẏr amherodres. Mi a|edeweis heb  ̷ ̷+
ẏ peredur idaỽ ẏ eneit ẏr peri ẏ claỽr.
Nẏt ẏttiỽ ẏ claỽr ẏ lle kẏntaf
ẏ keueist; dos trachefẏn a llad
ef. Mẏnet a oruc peredur. a llad ẏ
gỽr. a|phan doeth ẏ|r llẏs ẏd oed
ẏ vorỽẏn du ẏn ẏ llẏs. Ha vorỽẏn
heb·ẏ peredurMae ẏr amherodres. ̷ ̷
Ẏrof|i a duỽ nẏ|s gỽelẏ ti hi ẏn
aỽr. onẏ bei lad gormes ẏssẏd

176

ẏn|ẏ fforest racco ohonot. Pẏ rẏỽ
ormes ẏỽ; Karỽ ẏssẏd ẏno. a chẏ| ̷ ̷+
brỽẏdet ẏỽ a|r edeinẏaỽc kẏntaf.
ac vn corn ẏssẏd ẏn|ẏ tal. kẏhẏt
a|phaladẏr gỽaẏỽ. a chẏn vlaen  ̷+
llẏmet ẏỽ a|r dim blaenllẏmaf.
a|phori a|wna bric ẏ coet ac a|uo o
wellt ẏn|ẏ fforest. a llad pob ane  ̷ ̷+
ueil a|wna o|r a|gaffo ẏndi. ac a| ̷ ̷
nẏ|s llado; marỽ vẏdant o newẏn.
ac ẏs gỽaeth no hẏnnẏ dẏuot a  ̷ ̷
wna beunoeth ac ẏfet ẏ bẏscot  ̷+
lẏn ẏn|ẏ diaỽt a gadu ẏ pẏscaỽt
ẏn noeth a meirỽ vẏd eu can
mỽẏhaf kẏn dẏfot dỽfẏr idi tra  ̷+
chefẏn. a vorỽẏn heb·ẏ peredur a|doẏ
ti ẏ dangos imi ẏr aneueil hỽn  ̷+
nỽ. Nac af nẏ lafassỽẏs dẏn
vẏnet ẏ|r forest ẏs blỽẏdẏn.
Mae ẏna colỽẏn ẏ|r arglỽẏdes
a|hỽnnỽ a gẏfẏt ẏ karỽ ac a|daỽ
attat ac ef. a|r karỽ a|th gẏrch
ti. Y colỽẏn a aeth ẏn gẏfarwẏd
ẏ peredur. ac a gẏfodes ẏ karỽ.
ac a doeth parth a|r lle ẏd oed
peredur ac ef. a|r karỽ a gẏrchaỽd
peredur ac ẏnteu a ellẏgỽẏs ẏ ohen
heibẏaỽ. ac a trewis ẏ pen ẏ ar  ̷+
naỽ a chledẏf. a|phan ẏttoed ẏn
edrẏch ar pen ẏ karỽ. ef a welei
varchoges ẏn dẏfot attaỽ ac ẏn
kẏmrẏt ẏ colỽẏn ẏn llawes ẏ
chapan. a|r pen ẏrẏgthi a|chorẏf
a|r torch rudeur oed am ẏ vẏnỽ+
gẏl. a vnben heb hi ansẏberỽ
ẏ gỽnaethost. llad ẏ tlỽs teccaf
oed ẏ|m kẏfoeth. arch a uu arnaf
am hẏnnẏ. aa oed wed ẏ gallỽn
i kaffel dẏ gerenhẏd ti. oed dos
ẏ vron ẏ mẏnẏd. ac ẏno ti a welẏ