Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 44r

Peredur

44r

173

ỽẏ uellẏ. Jarll ẏssẏd ẏn agos ẏma
a|dỽẏ iarllaeth idaỽ. a chẏn gadar  ̷+
net ẏỽ a brenhin. a chẏfranc a uẏd
ẏrẏdunt hediỽ. adolỽẏn ẏỽ gen  ̷ ̷+
hẏf|i heb·ẏ peredur itti peri imi varch  ̷
ac arueu ẏ vẏnet ẏ discỽẏl ar ẏ
gẏfranc. ar vẏg|kẏwirdeb inheu
dẏfot ẏ|m karchar trachefẏn. Ẏn  ̷ ̷
llaỽen heb hitheu. mi a|baraf itt
varch ac arueu. a|hi a|rodes idaỽ  ̷ ̷
march ac arueu a|chỽnsallt purgoch
aruchaf ẏ arueu a|tharẏan velen  ̷
ar ẏ ẏscỽẏd. a|dẏfot ẏ|r gẏfranc a  ̷ ̷
wnaeth. ac a|gẏfarfu ac ef o wẏr
ẏr iarll ẏ dẏd hỽnnỽ. ef a|e bẏrẏaỽd  ̷ ̷
oll ẏ|r llaỽr. ac ef a|doeth drachefẏn
o|e garchar. Gofẏn chwedleu a|wna  ̷+
eth hi ẏ peredur. ac nẏ dẏwaỽt ef
vn geir ỽrthi. a hitheu a aeth ẏ
ofẏn chwedleu o|e that. a gofẏn a
wnaeth pỽẏ a|uuassei oreu o|e teu  ̷ ̷+
lu. Ẏnteu a|dẏwaỽt na|s atwae  ̷ ̷+
nat. gỽr oed a chỽnsallt coch ar uc
uchaf ẏ arueu a|tharẏan velen  ̷
ar ẏ ẏscỽẏd. a gowenu a wnaeth
hitheu. a|dẏfot ẏn ẏd oed peredur.
a da uu ẏ barch ẏ nos honno. a  ̷
thri·dieu ar un tu ẏ lladaỽd peredur
wẏr ẏr iarll. a chẏn caffel o neb
ỽẏbot pỽẏ vei ẏ doei o|e garchar  ̷
trachefẏn. a|r petwerẏd dẏd ẏ lla  ̷ ̷+
daỽd peredur ẏr iarll e|hun. a dẏfot
a oruc ẏ vorỽẏn ẏn erbẏn ẏ|that.
a gofẏn chwedleu idaỽ. chwedleu
da heb ẏ brenhin. llad ẏr iarll heb
ef. a minheu bieu ẏ dỽy iarllaeth.
a ỽdost|i arglỽẏd pỽẏ a|e lladaỽd.
Gỽn heb ẏ brenhin. Marchaỽc  ̷ ̷
ẏ cỽnsallt coch a|r tarẏan velen.
a|e lladaỽd. arglỽẏd heb hi miui  ̷ ̷

174

a ỽn pỽẏ ẏỽ hỽnnỽ. Ẏr duỽ heb·ẏr  ̷
ẏnteu pỽẏ ẏỽ ef. arglỽẏd ẏ mar  ̷ ̷+
chaỽc ẏssẏd ẏg karchar genhẏt
ẏỽ hỽnnỽ. Ẏnteu a|doeth ẏn ẏd
oed peredura chẏfarch gỽell idaỽ a  ̷ ̷
wnaeth. a|dẏwedut idaỽ ẏ gỽassa  ̷ ̷+
naeth a|wnathoed. ẏ|talei idaỽ
megẏs ẏ mẏnhei e|hun. a phan
aethpỽẏt ẏ uỽẏtta. Peredur a dodet
ar neill laỽ ẏ brenhin. a|r vorỽẏn
ẏ parth arall ẏ peredura gỽedẏ bỽẏt;
ẏ brenhin a|dẏwaỽt ỽrth peredur.
Mi a|rodaf it vẏm merch ẏn bri  ̷ ̷+
aỽt. a|hanher vẏm brenhinẏaeth  ̷
genthi. a|r dỽẏ iarllaeth a rodaf
it ẏ|th gẏfarỽs. arglỽẏd duỽ a|tal  ̷ ̷+
ho it. nẏ deuthum i ẏma ẏ|wreic  ̷+
ca. Beth a geissẏ titheu vnben.
keissaỽ chwedleu ẏd ỽẏf ẏ ỽrth  ̷ ̷
gaer ẏr enrẏfedodeu. Mỽẏ ẏỽ
medỽl ẏr vnben noc ẏd|ẏm ni
ẏn|ẏ geissaỽ heb ẏ vorỽẏn. chwe  ̷ ̷+
leu ẏ ỽrth ẏ gaer ti a|e keffẏ.
a chanhebrẏgẏeit arnat trỽy gẏ  ̷ ̷+
foeth vẏn tat a|threul digaỽn.
a|thẏdi vnben ẏỽ ẏ gỽr mỽẏhaf  ̷ ̷
a|garaf|i. ac ẏna ẏ dẏwaỽt ỽrthaỽ.
Dos dros ẏ|mẏnẏd racco. a|thi  ̷ ̷
a welẏ lẏn a|chaer o vẏỽn ẏ|llẏn.
a honno a elwir kaer ẏr enrẏfe  ̷+
dodeu. ac nẏ ỽdam ni dim o|e en  ̷ ̷+
rẏfedodeu hi. eithẏr ẏ galỽ vellẏ.
a dẏfot a oruc peredur parth a|r gaer
a|phorth ẏ gaer oed a·goret. a|phan
doeth tu a|r neuad; ẏ drỽs oed a  ̷ ̷+
goret. ac val ẏ deuth ẏ|mẏỽn; gỽ  ̷ ̷+
ẏdbỽẏll a|welei ẏn|ẏ neuad. a
phop vn o|r dỽy werin ẏn gỽare
ẏn erbẏn ẏ gilẏd. a|r vn ẏ bẏdei
borth ef idi; a gollei ẏ gỽare.