Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 42r

Peredur

42r

165

wnaeth hi. ac ẏwet ẏ|gwin a|oruc
peredur. a|rodi ẏ|gorflỽch ẏ wreic ẏ
melinẏd. Pan ẏttoedẏnt uellẏ. na+
chaf gỽr pengrẏch coch a oed uỽẏ
noc vn o|r gỽẏr ereill. a gorflỽch
o vaen crissant ẏn|ẏ laỽ a|e|loneit
o|win ẏndaỽ. a gostỽg ar pen ẏ lin
a|e rodi ẏn llaỽ ẏr amherodres.
ac erchi idi na|s rodei o·nẏt ẏ|r neb
a ẏmwanei ac efo ẏmdanei. a|e
rodi a|wnaeth hitheu ẏ peredur.
ac ẏnteu a|e hanuones ẏ wreic  ̷
ẏ melinẏd. Ẏ nos honno mẏnet
ẏ lettẏ. a|thrannoeth gỽiscaỽ ẏm  ̷ ̷+
danaỽ ac am ẏ varch. a dẏfot ẏ|r
weirglaỽd. a llad ẏ trẏwẏr a|oruc
peredurac ẏna ẏ deuth ẏ|r pebẏll. a
hitheu a dẏwaỽt ỽrthaỽ. Peredur
tec coffa ẏ gret a rodeist ti imi pan
rodeis i itti ẏ maen pan ledeist
ti ẏr adanc. arglỽẏdes heb ẏnteu
gỽir a|dẏwedẏ. a minheu a|e cof  ̷ ̷+
faaf. ac ẏ gỽledẏchỽẏs peredur
gẏt a|r amherodres pedeir blẏned
ar dec megẏs ẏ|dẏweit ẏr ẏsto  ̷ ̷+
rẏa. ~ ~ ~ ~ ~
A Rthur a oed ẏg|kaer llion
ar ỽẏsc priflẏs idaỽ. ac ẏg+
hanaỽl llaỽr y|neuad ẏd
oed petwar gỽẏr ẏn eisted ar len
o bali. Owein vab vrẏen. a gwal  ̷ ̷+
chmei vab gỽẏar. a hẏwel vab
emẏr|llẏdaỽ. a pheredur baladẏr
hir. ac ar hẏnnẏ ỽẏnt a|welẏnt
ẏn dẏfot ẏ mẏỽn morỽẏn bengr  ̷+
ẏch du ar gefẏn mul melẏn. a|cha  ̷ ̷+
rreieu anuanaỽl ẏn|ẏ llaỽ ẏn  ̷
gẏrru ẏ mul. a|phrẏt anuanaỽl
agharueid arneiDuach oed 
hỽẏneb a|e dỽẏlaỽ no|r haẏarn  ̷ ̷

166

duhaf a darffei ẏ bẏgu. ac nẏt
ẏ lliỽ hacraf; namẏn ẏ|llun. Gru  ̷+
dẏeu aruchel ac ỽẏneb kẏccir ẏ
waeret. a|thrỽẏn bẏr ffroenuoll.
a|r neill lẏgat ẏn vrithlas tra|th  ̷+
erẏll. a|r llall ẏn du val ẏ|muchẏd
|gheuhẏnt ẏ phen. Danhed hi+
rẏon melẏnẏon melẏnach no
blodeu ẏ banadẏl. a|e chroth ẏn
kẏchwẏnnu o gledẏr ẏ|dỽẏ vron
ẏn uch no|e helgeth. ascỽrn ẏ che  ̷ ̷+
fẏn oed ar weith bagẏl. Ẏ dỽẏ
glun oed ẏn llẏdan ẏscẏrnic.
ac ẏn vein oll o hẏnnẏ ẏ|waeret.
eithẏr ẏ traet a|r glinẏeu oed vras
Kẏfarch gỽell ẏ arthur a|e teulu
oll eithẏr ẏ peredur a oruc. ac ỽrth
peredur ẏ dẏwaỽt geireu dic anhẏ+
gar. Peredur nẏ chẏfarchaf i well
itti. kanẏs dẏlẏẏ. Dall uu ẏ tẏg  ̷+
hetuen pan rodes itti daỽn a|chlot
Pan doethost ẏ lẏs ẏ brenhin cloff
a|phan weleist ẏno ẏ maccỽẏ ẏn
dỽẏn ẏ gỽaẏỽ llifeit. ac o vlaen
ẏ gỽaẏỽ dafẏn o waet. a hỽnnỽ
ẏn redec ẏn raẏadẏr hẏt ẏn dỽrn
ẏ maccỽẏ. ac enrẏfedodeu ereill
heuẏt a weleist ẏno. ac nẏ ofẏn+
neist|i eu hẏstẏr nac eu hachaỽs.
a phei as gofẏnnut. iechẏt a gaf+
fei ẏ brenhin. a|e gẏfoeth ẏn he+
dỽch. a bellach brỽẏdreu ac ẏmla+
deu a cholli marchogẏon. ac adaỽ
gỽraged ẏn wedỽ. a rianed n
diossẏmdeith a hẏnnẏ oll o|th a+
chaỽs ti. ac ẏna ẏ dẏwaỽt hi
ỽrth arthur. gan dẏ ganhat i
arglỽẏd pell ẏỽ vẏ lletẏ odẏma
nẏt amgen ẏg|kastell sẏber
nẏ ỽnn a glẏweist ẏ|rthaỽ.