Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 41v

Peredur

41v

163

honno ẏ doeth o|ẏ letẏ. ac ẏ kẏm  ̷ ̷+
erth arẏant ẏn echỽẏn ẏ gan ẏ
melinẏd. a|r trẏdẏd dẏd pan ẏt+
toed ẏn ẏr vn lle ẏn edrẏch ar ẏ
vorỽẏn. ef a glẏwei dẏrnaỽt ma  ̷+
ỽr rỽg ẏscỽẏd a mẏnỽgẏl a mẏnẏ  ̷ ̷+
bẏr bỽẏall. a phan edrẏchaỽd
tra|e|gefẏn ar ẏ melinẏd. Ẏ meli  ̷+
nẏd a dẏwaỽt ỽrthaỽ. Gỽna ẏ|  ne  ̷ ̷+
ll peth heb ẏ melinẏd ae tẏdi a
tẏnho dẏ penn ẏmdeith. ae tith  ̷ ̷+
eu a el ẏ|r tỽrneimeint. a gowe  ̷+
nu a wnaeth peredur ar ẏ melinẏd.
a|mynet |r tỽrneimeint. ac a
gẏfarfu ac ef ẏ dẏd hỽnnỽ. ef a|e
bẏrẏaỽd oll ẏ|r llaỽr ỽẏnt. a chẏ  ̷+
meint ac a vẏrẏad. a anuones
ẏ gỽẏr ẏn anrec ẏ|r amherodres.
a|r meirch a|r arueu ẏn anrec ẏ
wreic ẏ melinẏd ẏr ẏmaros am
ẏ harẏant echỽẏn. Dilin a oruc
peredur ẏ|tỽrneimeint hẏnẏ vẏrẏ  ̷+
aỽd paỽb ẏ|r llaỽr. ac a vyrẏỽẏs
ef ẏ|r llaỽr. anuon ẏ gỽẏr a oruc
ẏ garchar ẏr amherodres. a|r me  ̷ ̷+
irch a|r arueu ẏ wreic ẏ melinẏd
ẏr ẏmaros am ẏr arẏant echỽẏn.
Yr amherodres a anuones at
varchaỽc ẏ velin. ẏ erchi idaỽ
dẏfot ẏ ẏmwelet a hi. a ffallu a
wnaeth ẏ|r gennat gẏntaf. a|r
eil a aeth attaỽ. a|hitheu ẏ trẏdẏd
weith a anuones cant marchaỽc
 erchi idaỽ dẏuot ẏ ẏmwelet
a hiac onẏ delhei o|e vod. erchi
udunt ẏ dỽẏn o|e anuod. ac ỽẏnt
a doethant attaỽ ac a|dẏwedassant
eu kenhadỽri ỽrth ẏr amherodres.
Ynteu a|wharẏaỽd ac ỽẏnt ẏn
da. ef a baraỽd eu   rỽẏmaỽ rỽẏ  ̷ ̷+

164

mat iỽrch. ac eu bỽrỽ ẏg claỽd ẏ
velin. a|r amherodres a ofẏnnaỽd
kẏghor ẏ ỽr doeth oed ẏn ẏ chẏghor.
a hỽnnỽ a|dẏwaỽt ỽrthi; mi a af
attaỽ ar dẏ gennat. a|dẏfot at peredur
a chẏfarch gỽell idaỽ. ac erchi idaỽ
ẏr mỽẏn ẏ orderch dẏfot ẏ ẏmwe  ̷+
let a|r amherodres. ac ẏnteu a de+
uth ef a|r melinẏd. ac ẏn ẏ gẏfeir
gẏntaf ẏ deuth ẏ|r pebẏll eisted a
wnaeth. a|hitheu a deuth ar ẏ ne  ̷+
ill laỽ. a bẏr ẏmdidan a uu ẏ·rẏg  ̷ ̷+
thunt. a chẏmrẏt canhat a|wna  ̷ ̷+
eth peredura mẏnet o|e letẏ. Trano  ̷ ̷+
eth ef a aeth ẏ ẏmwelet a hi. a
phan deuth ẏ|r pebẏll. nẏt oed i
gẏfeir ar ẏ pebẏll a uei waeth ẏ
gẏweirdeb no|e gilẏd. kanẏ wẏd  ̷+
ẏnt ỽẏ pẏ le ẏd eistedei ef. Eisted
a oruc peredur ar neill laỽ ẏr am  ̷ ̷+
herodres. ac ẏmdidan a wnaeth
ẏn garedic. Pan ẏttoedẏnt uellẏ.
ỽẏnt a|welẏnt ẏn dẏfot ẏ mẏỽn
gỽr du a gorflỽch eur ẏn ẏ laỽ ẏn
llaỽn o win. a dẏgỽẏdaỽ a oruc ar
pen ẏ lin ger bron ẏr amherodres.
ac erchi idi na|s rodei onẏt ẏ|r neb
a delei ẏ ẏmwan ac efo ẏmdanei.
a hitheu a|edrẏchaỽd ar peredur.
arglỽẏdes heb ef; moes imi ẏ gor  ̷ ̷+
ulỽch. ac ẏfet ẏ gwin a wnaeth.
a rodi ẏ gorflỽch ẏ wreic ẏ meli  ̷+
nẏd. a phan ẏttoedẏnt uellẏ; na+
chaf ỽr du oed uỽẏ no|r llall. ac
ewin prẏf yn ẏ laỽ ar weith gor  ̷+
flỽch a|e loneit o win. a|e rodi ẏ|r
amherodres. ac erchi idi na|s ro+
dei onẏt ẏ|r neb a ẏmwanei ac
ef. arglỽẏdes heb·ẏ peredur   
moes imi. a|e rodi ẏ peredur.  a