Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 40v

Peredur

40v

159

peredur; ac ef a glẏwei tỽrỽf ẏn|ẏ ol.
ac edrẏch a|wnaeth ef ẏn|ẏ ol. ac ef
a|welei gỽr ar geffẏn march coch
ac arueu cochẏon ẏmdanaỽ. a|r gỽr
a doeth ar ogẏfuch ac ef. a|chẏfarch
gỽell a|wnaeth ẏ peredur o duỽ ac o dẏn.
ac ẏnteu peredur a gẏfarchaỽd gỽell
|r maccỽẏ ẏn garedic. arglỽẏd
dẏuot ẏ erchi itti ẏd ỽyf|i. Beth a
erchẏ ti heb·y peredur. vẏg kẏmrẏt
ẏn ỽr itt. Pỽẏ a|gẏmerỽn inheu
ẏn ỽr bei as kẏmerỽn. Nẏ chelaf
vẏg kẏstlỽn ragot. Etlẏm gledẏf  ̷
coch ẏ|m gelwir. iarll o ẏstlẏs ẏ|dỽ  ̷+
ẏrein. Rẏfed ẏỽ genhẏf|i ẏmgẏn  ̷ ̷+
nic ohonaỽt ẏn ỽr ẏ ỽr nẏ bo mỽẏ
ẏ gẏfoeth no thi. nẏt oes i|minheu
namẏn iarllaeth arall. a|chanẏs
gỽiỽ genhẏt dẏfot ẏn ỽr imi. Mi
a|th gẏmeraf ẏn llawen. ac ẏ do  ̷+
ethant parth a llẏs ẏr iarlles.
a llawen uuỽẏt ỽrthunt ẏn||llẏs.
a|dẏwedut ỽrthunt a wnaethpỽ  ̷+
ẏt. nat ẏr amharch arnunt ẏ
dodit is llaỽ ẏ teulu; namẏn kẏn+
nedẏf ẏ llẏs a oed ẏ·vellẏ. kanẏs
ẏ neb a uẏrẏei ẏ thrẏ·chanhỽr  ̷ ̷
teulu hi; bỽẏta a gaffei ẏn nes  ̷ ̷+
saf idi a hi a|e karei ef ẏn uỽẏhaf
gỽr. a gỽedẏ ẏ bỽrỽ o peredur ẏ|th  ̷+
rẏ·chanhỽr teulu ẏ|r llaỽr. ac
eisted ar ẏ neill laỽ. Ẏ diolchaf
ẏ duỽ kaffes gỽas kẏn|deccet
a chẏn deỽret a|thi. kanẏ chefeis

160

ẏ gỽr mỽẏhaf a garỽn. Pỽẏ oed ẏ
gỽr mỽẏhaf a garut titheu. Mẏn
vẏg cret etlẏm gledẏf coch oed
ẏ gỽr mỽẏhaf a garỽn i. ac nẏ|s
gỽeleis eiroet. Dioer heb ef ke  ̷ ̷+
tẏmdeith imi ẏỽ etlẏm. a|llẏma
efo. ac ẏr ẏ uỽẏn ef ẏ deuthum i
ẏ whare a|th teulu. ac ef a|e gallei
ẏn well no mi bei as mẏnhei. a
minheu a|th|rodaf titheu idaỽ ef.
Duỽ a|diolcho i|titheu vaccỽy tec.
a minheu a gẏmerhaf ẏ gỽr mỽẏ  ̷+
haf a garaf. a|r nos honno kẏscu
a|wnaeth etlẏm a|r iarlles ẏ·gẏt.
a thranoeth kẏchwẏnnu a wnaeth
peredur parth a|r cruc galarus. Mẏn
dẏ laỽ ti arglỽẏd mi a af ẏ·gẏt a|thi.
heb·ẏr etlẏm. ỽẏnt a|doethant i
racdunt hẏt ẏ lle ẏ|gỽelẏnt ẏ|cruc
a|r pebẏlleu. Dos heb·|peredur at
|gỽẏr racco ỽrth etlẏm. ac arch
udunt dẏfot ẏ ỽrhau imi. ef a|deuth
etlẏm attunt. ac a|dẏwaỽt val|hẏn.
Doỽch ẏ ỽrha ẏ|m|harglỽẏd i. Pỽẏ ẏỽ
dẏ arglỽẏd ti heb·ẏr ỽẏnt. Peredur
baladẏr hir ẏỽ vẏ arglỽẏd i heb·ẏr
etlẏm. Pei dẏlẏetus difetha kennat
nẏt aut ti trachefẏn ẏn vẏỽ at dẏ
arglỽẏd; am erchi arch mor traha  ̷ ̷+
us ẏ vrenhined a ieirll a barỽneit
a dẏfot ẏ ỽrhau ẏ|th arglỽẏd ti. Etlẏm
a|deuth tra||gefẏn at peredur. Peredur
a erchis idaỽ vẏnet tra|e|gefẏn at+
tunt ẏ rodi dewis vdunt ae gỽrhau