Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 3v

Y gainc gyntaf

3v

11

ẏnteu ni chẏskeis inheu
gẏt a|thi ẏr blỽẏdẏn ẏ
neithỽẏr ac ni|orỽedeis.
ac ẏna menegi ẏ holl
gẏfranc a|ỽnaeth idi.
J|duỽ ẏ dẏgaf uẏ|nghẏ  ̷+
ffes heb hitheu gauael
gadarn a geueist ar ge*  ̷+
dẏndeith ẏn herỽẏd
ẏmlad a frouedigaeth
ẏ gorff a|chadỽ kẏỽirdeb
ỽrthẏt titheu. arglỽẏdes  ̷
heb ef. sef ar ẏ medỽl
hỽnnỽ ẏd oedỽn inheu
tra deỽeis ỽrthẏt ti dirẏ  ̷+
ued oed hẏnnẏ heb hit  ̷+
heu. Ynteu pỽẏll pende  ̷+
uic dẏuet a|doeth ẏ gẏ  ̷+
uoeth ac ẏ ỽlat a|dechreu
ẏmouẏn a gỽẏrda ẏ|ỽlat
beth a|uuassei ẏ arglỽẏ  ̷+
diaeth ef arnunt hỽẏ
ẏ ulỽẏdẏn honno ẏ|ỽrth
rẏ|uuassei kẏnn no hẏn  ̷+
nẏ. arglỽẏd heb ỽẏ nẏ
bu gẏstal dẏ ỽẏbot. nẏ
buost gẏn hẏgaret guas
ditheu. nẏ bu gẏn|haỽs+
set gennẏt titheu treu  ̷+
laỽ dẏ|da. nẏ bu ỽell dẏ
dosparth eiroet no|r ulỽ  ̷+
ẏdẏn honn. Y·rof i a|duỽ
heb ẏnteu ẏs iaỽn a beth
iỽch chỽi diolỽch ẏ|r gỽr
a|uu ẏ·gẏt a chỽi. a llẏna
|gẏfranc ual ẏ bu a|e

12

datkanu oll o pỽẏll. Je ar  ̷+
glỽẏd heb ỽẏ diolỽch ẏ duỽ
caffael o·honot ẏ gẏdẏm  ̷+
deithas honno. a|r arglỽ  ̷+
ẏdiaeth a gaussam ninheu
ẏ ulỽẏdẏn honno nẏ|s at  ̷+
tẏgẏ ẏ gennẏm ot|gỽnn.
nac attẏgaf ẏrof i a duỽ
heb ẏnteu pỽẏll. ac o hẏn  ̷+
nẏ allan dechreu cadarn  ̷+
hau kedẏmdeithas ẏ·rẏn  ̷+
gthunt ac anuon o pop
un ẏ gilid meirch a|mil  ̷+
gỽn a hebogeu a fob gẏf  ̷+
rẏỽ dlỽs o|r a debẏgei bob
un digrifhau medỽl ẏ gi  ̷+
lid o·honaỽ. ac o achaỽs
i|drigiant ef ẏ ulỽẏdẏn
honno ẏn annỽuẏn a gỽ  ̷ ̷+
ledẏchu o·honaỽ ẏno mor
lỽẏdannus a dỽẏn ẏ dỽẏ  ̷
dẏrnas ẏn un drỽẏ ẏ deỽ  ̷+
red ef a|ẏ uilỽraeth ẏ diffẏ  ̷+
gẏỽẏs ẏ enỽ ef ar pỽẏll
pendeuic dẏuet ac ẏ gel  ̷+
ỽit pỽẏll penn annỽuẏn
o hẏnnẏ allan. a|threigẏl  ̷ ̷+
gueith yd oed ẏn arberth
priflẏs idaỽ a|gỽled darpare  ̷+
dic idaỽ ac ẏniueroed maỽr
o|ỽẏr ẏ·gẏt ac ef. a|guedẏ ẏ  ̷
bỽẏta kẏntaf kẏuodi ẏ or+
ẏmdeith a|oruc pỽẏll. a ch+
ẏrchu penn gorssed a|oed
uch llaỽ ẏ llẏs a elỽit gors+
sed arberth. arglỽẏd heb