Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 39r

Peredur

39r

153

rẏnẏon a gẏfodassant ẏn ẏ erbẏn
a|diot ẏ wisc ẏ amdanaỽ a|wnaeth  ̷+
ant. ac ẏnteu a aeth ẏ eisted. a gỽedẏ
dẏfot ẏ|bỽẏll idaỽ ac arafhau edrẏch
a|oruc ar peredur. a gofẏn pỽẏ ẏ mar  ̷+
chaỽc. arglỽẏd heb·ẏr hitheu. ẏ
gỽas teccaf a|bonhedigeidaf o|r a
welest eiroet. ac ẏr duỽ ac ẏr dẏ
sẏberwẏt pỽẏlla ỽrthaỽ. Ẏrot ti
mi a|bỽẏllaf ac a rodaf ẏ eneit idaỽ
heno. ac ẏna peredur a doeth attunt
ỽrth ẏ|tan. ac a gẏmerth bỽẏt a
llẏn ac ẏmdidan a rianed a|oruc.
ac ẏna ẏ dẏwaỽt peredur gỽedẏ ẏ urỽ  ̷+
ẏscaỽ. Rẏfed ẏỽ genhyf kadarnet
ẏ dẏwedẏ ti dẏ vot; pỽẏ a|diodes
dẏ|lẏgat. vn o|m kẏnedueu oed.
Pỽẏ bẏnnac a|ofẏnhei imi ẏr hẏn
ẏd|ỽẏt ti ẏn ẏ|ofẏn. nẏ chaffei ẏ ene  ̷+
it genhẏf nac ẏn rat nac ar werth.
arglỽẏd heb ẏ uorỽẏn kẏt|dẏwetto  ̷
efo ofered a|brỽẏsked a meddaỽt
parthret ac attat ti. kẏwira ẏ|geir
a|dẏwedesti gẏnheu ac a|edeweist
ỽrthẏf|i. a minheu a|wnaf hẏnnẏ
ẏn llawen ẏrot ti. Mi a|ataf ẏ ene  ̷+
it idaỽ ẏn llawen heno. ac ar hẏn  ̷ ̷+
nẏ ẏ|trigẏassant ẏ nos honno. a
thranoeth kẏfodi a|oruc ẏ gỽr du.
a gỽiscaỽ arueu ẏmdanaỽ. ac er  ̷+
chi ẏ peredur. kẏfot dẏn ẏ vẏnẏd
|diodef agheu heb ẏ gỽr du.
Peredur a dẏwaỽt wrth y gỽr du
Gỽna ẏ|neill peth ẏ gỽr duos
ẏmlad a vẏnnẏ a|mi. ae diost dẏ
arueu ẏ ẏmdanat. ae titheu a ro  ̷ ̷+

154

dẏch arueu ereill im ẏ ẏmlad a|thi.
Ha|dẏn heb ef. ae ẏmlad a allut ti
pei kaffut arueu. kẏmer ẏr arueu
a vẏnnẏch. ac ar hẏnnẏ ẏ|deuth
|uorỽẏn ac arueu ẏ peredur a oed hoff  ̷
ganthaỽ. ac ẏmlad a|wnaeth efo
a|r gỽr du; hẏnẏ uu reit ẏ|r gỽr du
erchi naỽd ẏ peredur. ẏ gỽr du ti a|gef  ̷ ̷+
fẏ naỽd tra uẏch ẏn dẏwedut im
pỽẏ ỽẏt a|phỽẏ a tẏnnaỽd dẏ|lẏgat.
arglỽẏd minheu a|e dẏwedaf. ẏn
ẏmlad a|r prẏf du o|r garn. cruc  ̷
ẏssẏd a elwir ẏ cruc galarus. ac ẏn
ẏ cruc ẏ mae carn. ac ẏn|ẏ garn
ẏ mae prẏf. ac ẏn|lloscỽrn ẏ prẏf
ẏ mae maen. a rinwedeu ẏ|maen
ẏnt. Pỽẏ bẏnhac a|e kaffei ẏn|ẏ i
neill laỽ; a uẏnnei o eur ef a|e kaf  ̷+
fei a|r llaỽ arall idaỽ. ac ẏn ẏmlad
a|r prẏf hỽnnỽ ẏ colleis i vẏ llẏgad.
a|m henỽ inheu ẏỽ ẏ|du trahaỽc. Sef
achaỽs ẏ|m|gelwit ẏ du trahaỽc.
nẏt adỽn vn dẏn ẏ|m kẏlch nẏ|s
treissỽn. a iaỽn nẏ|s gỽnaỽn ẏ neb.
Je heb·ẏ peredur. pẏ gẏ|bellet odẏma
ẏỽ ẏ cruc a|dẏwedẏ ti. Mi a|rifaf ẏt
ẏmdeitheu hẏt ẏno. ac a|dẏwedaf
it pẏ gẏ|bellet ẏỽ. Ẏ dẏd ẏ kẏchwẏn+
nẏch odẏma ti a doẏ ẏ|lẏs meibon
ẏ brenhin ẏ|diodeifeint. Pẏham 
gelwir ỽẏ uellẏ. adanc llẏn a|e llad
vn weith beunẏd. Pan elẏch odẏno
ti a deuẏ hẏt ẏn llẏs iarlles ẏ kam+
peu. Pẏ gampeu ẏssẏd erni hi. Trẏ+
chanhỽr teulu ẏssẏd idi. pob gỽr
dieithẏr a|del ẏ|r llẏs ef a|dẏwedir