Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 36v

Peredur

36v

143

gỽalchmei ẏmdanaỽ a cherdet rac  ̷+
daỽ ẏn chweric ar gam ẏ varch.
parth a|r lle ẏd oed peredur. ac ẏd
oed ẏnteu ẏn gorffowẏs ỽrth pala  ̷ ̷+
dẏr ẏ|waẏỽ ac ẏn medẏlẏaỽ ẏr vn
medỽl. Dẏuot a|wnaeth gỽalchmei  ̷
attaỽ heb arỽẏd creulonder gantaỽ.
ac ẏ|dẏwaỽt ỽrthaỽ. Pei gỽẏpỽn i bot
ẏn da genhẏt ti mal ẏ mae da gen  ̷+
hẏf|i mi a ẏmdanỽn* a|thi. Eissoes ne  ̷+
gessaỽl ỽẏf ẏ gan arthur attat. Ẏ  ̷ ̷
atolỽẏn it dẏuot ẏ ẏmwelet ac ef.
a deu ỽr a|doeth kẏn no mi ar ẏr vn
neges honno. Gỽir ẏỽ hẏnnẏ heb  ̷+
ẏ peredur. ac anhẏgar ẏ|doethant i
ẏmlad a|wnaethant a|mi. ac nẏd oed
da genhẏf inheu hẏnnẏ. gẏt ac nat
oed da genhẏf vẏn dỽẏn ẏ|a* ẏ|medỽl
ẏd oedỽn arnaỽ. ẏn medẏlẏaỽ ẏd  ̷ ̷
oedỽn am ẏ|wreic uỽẏhaf a|garỽn.
Sef achaỽs ẏ|doeth kof im hẏnnẏ.
ẏn edrẏch ẏd oedỽn ar ẏr eira. ac ar
ẏ vran. ac ar ẏ dafneu o waet ẏr hỽ  ̷ ̷+
at a|r ladassei ẏ walch ẏn ẏr eira.
ac ẏn medẏlẏaỽ ẏd oedỽn bot ẏn gẏn  ̷ ̷+
hebic gỽẏnhet ẏ|r eira. a|duhet ẏ|gỽa  ̷ ̷+
llt a|e haeleu ẏ|r vran. a|r deu vann
gochẏon oed ẏn|ẏ grudẏeu ẏ|r deu
dafẏn waet. heb·ẏ gỽalchmei nẏt oed  ̷
anuonedigeid ẏ medỽl hỽnnỽ. a dirẏ  ̷+
ded oed kẏnẏ bei da genhẏt dẏ|dỽẏn
ẏ arnaỽ. Heb·ẏ peredur a|dẏwedẏ ti
imi a ẏttiỽ kei ẏn llẏs arthur. ẏttiỽ
heb ẏnteu. ef oed ẏ marchaỽc diwet  ̷ ̷+
haf a ẏmwanaỽd a|thi. ac nẏ|bu da ẏ
deuth idaỽ ẏr ẏmwan. torri a|wnaeth

144

ẏ vreich deheu a|gỽahell ẏ ẏscỽẏd gan  ̷ ̷
ẏ kỽẏmp a gafas o ỽth dẏ baladẏr ti.
Je heb·|peredur nẏ|m taỽr dechreu dial
sarhaet ẏ corr a|r gorres vellẏ. Sef a  ̷
wnaeth gỽalchmei anrẏfedu ẏ|glẏbot
ẏn|dẏwedut am ẏ corr a|r gorres. a
dẏnessau attaỽ a mẏnet dỽẏlaỽ mẏ  ̷ ̷+
nỽgẏl idaỽ. a gofẏn pỽẏ oed ẏ enỽ.
peredur vab efraỽc ẏ|m|gelwir i heb ef.
a|thitheu pỽẏ ỽẏt. Gỽalchmei ẏ|m
gelwir i heb ẏnteu. Da ẏỽ genhẏf
dẏ welet heb·ẏ peredur. dẏ glot rẏ|gi  ̷ ̷+
gleu ẏmpob gỽlat o|r ẏ rẏ|fuum o vilỽr  ̷ ̷+
ẏaeth a chẏwirdeb a|th getẏmdeithas
ẏssẏd adolỽẏn genhẏf. keffẏ mẏn vẏg
cret. a|dẏro titheu imi ẏ teu. ti a|e kef  ̷+
fẏ. ẏn|llawen heb·ẏ peredur. Kẏchwẏn
a|wnaethant ẏ·gẏt ẏn hẏfrẏt gẏt·tuun
parth a|r lle ẏd oed arthur. a|phan gig  ̷+
lei gei eu bot ẏn|dẏfot. ef a|dẏwaỽt.
Mi a|wẏdỽn na bẏdei reit ẏ walchmei
ẏmlad a|r marchaỽc. a|dirẏfed ẏỽ idaỽ
kaffel clot. Mỽẏ a|wna ef o|e eireu tec
no nini o nerth an harueu. a mẏnet
a|wnaeth peredur a gỽalchmei hẏt ẏn
lluest walchmei ẏ|diot eu harueu.
a chẏmrẏt a|wnaeth peredur vn rẏỽ
wisc a|oed ẏ walchmei. a mẏnet a| ̷ ̷+
naethant lla* ẏn|llaỽ ẏn|ẏd oed arthur.
a chẏfarch gỽell idaỽ. llẏma arglỽẏd
heb·ẏ gỽalchmei ẏ gỽr ẏ buost ẏs|talẏm
o amser ẏn ẏ geissaỽ. Graessaỽ ỽrthẏt
vnben heb·ẏr arthur a chẏt a|mi ẏ
trigẏe. a phe gỽẏpỽn uot dẏ gẏnnẏd
val ẏ bu; nẏt aut ẏ|ỽrthẏf|i pan aethost.
Hỽnnỽ hagen a|darogannỽys ẏ corr