Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 26r

Y bedwaredd gainc

26r

101

o|r bedẏd a ỽnent ẏna a dodiblo ̷ ̷+
deued arnei. Gỽedẏ ẏ kẏscu yn+
gẏt ỽẏ ar y|ỽled. nẏt haỽd heb+
|guẏdẏon ẏ ỽr heb gẏuoeth idaỽ
ossẏmdeithaỽc Je heb·ẏ math.
mi a rodaf idaỽ ẏr un cantref
goreu ẏ ỽas ieuanc ẏ gael. a ̷ ̷+
glỽẏd heb ef pa gantref ẏỽ hỽn  ̷ ̷+
nỽ. cantref dinodig heb ef a hỽn  ̷ ̷+
nỽ a elỽir ẏr aỽr honn. eiỽẏnẏd
ac ardudỽẏ. Sef lle ar ẏ|cantref
ẏ kẏuanhedỽẏs lẏs idaỽ. ẏn|
lle a|elỽir mur castell. a hẏnnẏ
yg|gỽrthtir ardudỽẏ. ac ẏna
ẏ kẏuanhedỽẏs ef ac ẏ gỽledẏ  ̷+
chỽẏs. a phaỽb a uu uodlaỽn idaỽ
ac ẏ arglỽẏdiaeth. ac ẏna treig  ̷ ̷+
ẏlgueith kẏrchu a|ỽnaeth parth
a|chaer dathẏl e|ẏmỽelet a math
uab mathonỽẏ. ẏ dẏd ẏd aeth
ef parth a chaer tathẏl. troi o|uẏ  ̷+
ỽn ẏ llys a|ỽnaet* hi. a hi a glẏ  ̷+
ỽei lef corn. ac ẏn ol llef ẏ corn
llẏma hẏd blin ẏn mẏnet hei  ̷+
baỽ. a chỽn a chẏnẏdẏon ẏn|ẏ ol.
ac ẏn ol ẏ cỽn a|r kẏnẏdẏon ba  ̷+
gat o ỽẏr ar traet ẏn dẏuot.
Ellẏnghỽch ỽas heb hi e|ỽẏbot
pỽẏ ẏr ẏniuer. ẏ gỽas a|aeth
a gouẏn pỽẏ oedẏnt. Gronỽ
pebẏr ẏỽ hỽnn. ẏ gỽr ẏssẏd ar  ̷+
glỽẏd ar benllẏn heb ỽẏ. hẏnnẏ
a dẏỽot ẏ guas idi hitheu. Ynteu
a gerdỽẏs ẏn ol ẏr hẏd. ac ar
auon gẏnnỽael gordiỽes ẏr
hẏd a|ẏ lad. ac ỽrth ulingẏaỽ

102

ẏr hẏd a|llithẏaỽ ẏ gỽn ef a uu
ẏn·ẏ ỽascaỽd ẏ nos arnaỽ. a|phan
ẏtoed ẏ dẏd ẏn atueilaỽ a|r nos
ẏn nessau ef a doeth heb porth
ẏ llẏs. Dioer heb hi ni a gaỽn
ẏn goganu gan ẏr unben o|e ad
ẏ prẏtỽn ẏ ỽlat arall onẏ|s gua  ̷ ̷+
hodỽn. Dioer arglỽẏdes heb ỽẏ
iaỽnhaf ẏỽ ẏ ỽahaỽd. ẏna ẏd
aeth kennadeu ẏn|ẏ erbẏn ẏ
ỽahaỽd. ac ẏna ẏ kẏmerth ef
ỽahaỽd ẏn llaỽen ac ẏ doeth ẏ|r
llẏs. ac ẏ doeth hitheu ẏn ẏ erbẏn
ẏ graessaỽu ac ẏ gẏuarch well
idaỽ. arglỽẏdes duỽ a dalho
it dẏ lẏỽenẏd. ẏm·diarchenu
a mẏnet ẏ eisted a|ỽnaethant.
Sef a|ỽnaeth blodeued edrẏch
arnaỽ ef ac r aỽr ẏd edrẏch nit
oed gẏueir arnei hi nẏ bei ẏn
llaỽn o|e garẏat ef. ac ẏnteu
a sẏnẏỽẏs arnei hitheu. a|r un
medỽl a|doeth ẏndaỽ ef. ac a|do  ̷ ̷+
eth ẏndi hitheu. Ef nẏ allỽẏs
ẏmgelu o|e uot ẏn|ẏ charu. a|e
uenegi idi a|ỽnaeth. hitheu a
gẏmerth diruaỽr lẏỽenẏd
ẏndi. ac o achaỽs ẏ serch a|r
carẏat a dodassei pob un o·ho  ̷ ̷+
nunt ar ẏ gilẏd ẏ bu eu hẏm+
didan ẏ nos honno. ac nẏ bu
ohir e|ẏmgael o·honunt amgen
no|r nos honno. a|r nos honno
kẏscu ẏ·gẏt a|ỽnaethant. a|th+
rannoeth arouun a|ỽnaeth
ef e|ẏmdeith. Dioer heb hi